Vysporiadať sa s následkami lesných požiarov v Indonézii nebude jednoduché a nepôjde to rýchlo. Našťastie je to ešte stále zvládnuteľné. Krajina je však výrazne poškodená ľudskými zásahmi a krátky dážď ju už nespasí.

Lesy sú od augusta masívne podpaľované. Dôvod?  Vznikne tak priestor pre komerčné plantáže - táto praktika sa používa po desaťročia. Tohtoročný klimatický jav El Niňo však spôsobuje extrémne sucho. Jedovatý dym sa neprestáva šíriť spolu s ohňom po zasiahnutej zemi a nepoľavuje.

Aj preto sa pre takúto činnosť vžili výrazy ako "zločin proti ľudskosti", "najväčší environmentálny zločin 21. storočia", či "súčasná najhoršia klimatická kríza sveta". Situáciu ešte výrazne zhoršuje skutočnosť, že približne polovica týchto požiarov sa odohráva na rašeliniskách, ktoré sú jedným z hlavných globálnych ložísk uhlíku a horia v hĺbke niekoľkých metrov.

9. novembra 2015

13-ročná sestra drží svojho 7-mesačného brata, trpí infekciou dýchacích ciest.

Rýchlosť uhlíkových emisií z indonézskych požiarov v týchto dňoch predstihla celú ekonomiku USA. Vďaka krátkemu dažďu na Sumatre a Kalimantane sa tento týždeň trochu zmiernila situácia, ale kríza nie je ani zďaleka zažehnaná. Pokiaľ budú spoločnosti ničiť pralesy, odvodňovať rašeliniská a vláda bude nečinná ohľadom vymáhania zákonov, dovtedy sa potom požiare a dym budú stále vracať. Tu sú cesty, ktorými môžeme zastaviť túto ničivú pohromu:

1. Okamžite ukončiť výrub pralesov

Keby sme zastavili ničenie pralesov, bol by to jeden z najľahších a ekonomicky najefektívnejších spôsobov, ako predísť katastrofickej zmene klímy. Odhaduje sa, že tohtoročné požiare budú stáť indonézsku ekonomiku 14 miliárd amerických dolárov. 

Všetci dodávatelia poľnohospodárskych komodít musia okamžite ukončiť výrub pralesov a akékoľvek ďalšie odvodňovanie rašelinísk.

9. novembra 2015

Spálená krajina Sumatry.

 

2. Starostlivý monitoring

Spoločnosti, ktoré za výrub či vypaľovanie môžu, musia byť pod dozorom - musia byť monitorované nezávislými organizáciami typu Greenpeace. Tieto firmy musia zároveň prevziať zodpovednosť za akúkoľvek potenciálnu nebezpečnú a nelegálnu činnosť.

Odborníci Greenpeace už majú v rukách prvé mapy, ktoré popisujú časť územia so 112 000 ohniskami požiarov. Tie sa v juhovýchodnej Áziii nachádzali od 1. augusta do 26. októbra tohto roku. Teraz už vieme, že takmer 40 % požiarov vypuklo vo vnútri DOPOSIAĽ zmapovaných koncesií, to znamená na pôde, ktorú indonézska vláda udelila spoločnostiam na ťažbu a rozvoj plantáží.

9. novembra 2015

Zdevastovaná krajina juhovýchodnej Ázie.

 

Ukazuje sa, že spoločnosť, ktorá je spojená s väčšinou týchto požiarov, je Asia Pulp & Paper. Tá je najväčším držiteľom koncesií v Indonézii. Jej minulosť je najviac poškvrnená odlesňovaním.

Ako sme už načrtli vyššie, detailné mapy všetkých území, ktoré sú pod správou ďalších firiem, zatiaľ nemáme k dispozícii. Asia Pulp & Paper je zatiaľ jedinou spoločnosťou, ktorá zverejnila detailné mapy ukazujúce presnú polohu jej koncesií a jej dodávateľov.

Indonézska vláda nedávno zamietla žiadosť Greenepace o zverejnenie najnovších máp koncesií pre účely analýzy. Ďalšie spoločnosti poskytli o svojich pozemkoch a koncesiách svojich dodávateľov veľmi málo informácií, čo núti človeka k otázke - čo skrývajú?

3. Zaplaviť, opraviť, zrevitalizovať

Minulý rok indonézsky prezident Jokowi sľúbil ochranu rašelinísk a prejavil solidaritu so zahradením odvodňovacieho kanála. Ten má zastaviť vysušovanie rašelinného pralesa na Sumatre. Od tohto času nebola táto oblasť tohtoročnými požiarmi zasiahnutá.

9. novembra 2015

Pracovník Greenpeae sa na Sumatre snaží bojovať s následkami požiarov .

 

Po tom, čo najmenej 10 ľudí zomrelo na respiračné ochorenia zapríčinené dymom,  zopakoval rovnaký sľub a volal po moratóriu na udeľovanie licencií na koncesie na rašeliniskách.  Je načase, aby prezident Jokowi tento sľub splnil.

Opätovné zaplavenie a zavádzanie ďalších opatrení vodného manažmentu v kritických rašelinových oblastiach môže prudko znížiť riziko požiarov. Toto riešenie Greenpeace navrhuje už roky.

4. Spolupracujme a bojujme proti lesným požiarom

Spolupracujme spoločne, podpisujme petície a prinúťme politikov i zúčastnené firmy, aby ukončili odlesňovanie.

Presvedčujme tiež jednotlivých drobných farmárov, aby sa vyhli používaniu techník "slash and burn" ("presunúť sa a vypáliť") na to, aby si vytvorili priestor pre nové vysádzanie.

Greenpeace tiež vyzýva palmové a papierenské spoločnosti, aby dodržiavali úplný zákaz výrubu pralesov, aby neničili prastaré rašeliniská v Indonézii.

Pridajte sa aj vy a podpíšte petíciu!

https://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1844&ea.campaign.id=43471

Za preklad ďakujeme dobrovoľníčke Gabike Vidovej.