Úrad jadrového dozoru (ÚJD) dnes na tlačovej konferencii predstavil výsledky Akčného plánu, ktorý spolu so Slovenskými elektrárňami vypracoval v súvislosti s výsledkami stres testov. ÚJD pripustil veľmi závažné nedostatky, ktoré budú musieť byť v jadrových elektrárňach na Slovensku zmenené v priebehu najbližších rokov.

Jadrová elektráreň Mochovce ©Greenpeace/Tomáš Halász

Organizácia Greenpeace na tieto a ďalšie chyby poukazuje už roky. Nejde o žiadne nové technologické zistenia či skutočnosti. Zapájame sa do procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie, pripomienky sme zaslali aj k jednotlivým správam stres testov. Neboli však zapracované a pracovníci Úradu sa tvárili, ako je všetko v poriadku a ako slovenské reaktory úspešne testami prešli. Zmena nastala až vtedy, keď Európska komisia zverejnila správy ENSREG, ktoré potvrdili niektoré z našich pripomienok a nedostatkov.

To, že sa konečne na Slovensku bavíme o tom, že naozaj treba zabezpečiť filtráciu reaktorovej nádoby a jej ventiláciu na predchádzanie výbuchu vodíka, je v poriadku. Aj to, že sa už naďalej nemôžeme tváriť, že havária je nemožná a preto netreba zabezpečiť alternatívne možnosti napájania chladiacej vody či elektrickej energie.

V neporiadku stále zostáva prístup ÚJD. Práve zlyhanie regulačného orgánu sa v Japonsku ukázalo byť jedným z dôvodov vzniku tragickej havárie. Mali by však byť spúšťačom previerok a vylepšení iba takéto okolnosti? Podľa nás nie. ÚJD má kompetenciu a povinnosť neustále tlačiť na prevádzkovateľov jadrových zariadení a nie čakať, kým ich k tomu niekto prinúti.

Teraz je otázne, ako budú tieto „nové“ nedostatky odstránené. Bude si ÚJD plniť svoju povinnosť zodpovedne, alebo bude aj naďalej hľadať riešenia ako ochrániť jadrový priemysel? História nás naučila skepticizmu, ale zmena je viac než vítaná.   

 

Andrea Zlatňanská je koordinátorka energetickej kampane Greenepace Slovensko