Na konci minulého týždňa sa počas záverečných rokovaní dohodli zástupcovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady ministrov na základnom znení textu novej spoločnej rybárskej politiky EÚ. Pre Greenpeace je to obrovský dôvod na radosť - európsky rybolovný sektor sa aj vďaka aktivitám našej organizácie už čoskoro vydá na cestu smerom k environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti.

6. júna 2013

 

V porovnaní so súčasnou európskou legislatívou v oblasti rybolovu predstavuje nová reforma veľký skok vpred. Jej cieľom je obnoviť zničené populácie priemyselne lovených rýb a zastaviť kontraproduktívne dotácie do priemyselného rybolovu. Namiesto toho EÚ začne podporovať tradičných miestnych rybárov, ktorých rybolovné aktivity významnou mierou prispievajú k hospodárskemu a sociálnemu blahu lokálnych pobrežných komunít.

Jedným z najvýznamnejších bodov reformy je zmena prístupu k odhadzovaniu nechceného vedľajšieho úlovku naspäť do mora – tzv. výmetom. Po novom môžu výmety predstavovať najviac 5 % celkového úlovku.[1] Ďalšou dôležitou zmenou je zníženie kapacity európskych flotíl – členské krajiny budú musieť prispôsobiť veľkosť svojich flotíl reálnym rybolovným možnostiam. Zmeny sa ale nebudú týkať len európskych vôd. EÚ si konečne uvedomila svoju zodpovednosť za stav morí a oceánov aj mimo svojho územia – predovšetkým v rozvojových krajinách, kde obrovské európske lode často lovia, je súčasná situácia katastrofálna. Podľa novej reformy sa dohody medzí EÚ a tretími krajinami budú uzatvárať na princípe udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti. 

Reforma ešte nie je definitívne dokončená - v texte novej európskej rybárskej politiky sa nachádza niekoľko článkov, ktoré potrebujú doladiť technické detaily. Potom text musí ešte schváliť výbor stálych predstaviteľov členských štátov EÚ – tzv. COREPER.[1] Zákaz výmetov sa bude implementovať postupne v časovom rozmedzí rokov 2014-2019;  5 % výmetov je konečným cieľom