Pripadalo by vám logické, keby si väzni nastavovali hranicu pre tresty a ich výšku? Asi nie. O niečo podobné sa však momentálne snaží fosílny priemysel pri nastavení nových emisných limitov.

O téme uhoľných elektrární sa diskutuje hlavne v súvislosti s klimatickou zmenou, keďže práve uhlie sa podieľa najvyšším, asi 40 % podielom na globálnych emisiách skleníkových plynov. A práve skleníkové plyny sú hlavnou príčinou prebiehajúcej klimatickej zmeny a všetkých jej následkov, ktoré so sebou prináša.

Nastavenie limitov emisií pre fungujúce alebo prípadne budúce uhoľné elektrárne je nesmierne dôležité z hľadiska vplyvu na životné prostredie a na ľudské zdravie. Podľa analýzy, ktorú pre Greenpeace robila Štutgardská univerzita, uhoľné znečistenie spôsobí na Slovensku ročne asi 552 predčasných úmrtí.[1] Najviac z toho hlavne na hornej Nitre v Novákoch, kde je v prevádzke jedna z najšpinavších uhoľných elektrární v Európe. [2] V celej Európe je to viac ako 22 000 predčasných úmrtí ročne.

Na úrovni EÚ teraz prebieha príprava nových emisných štandardov, ktoré by logicky mali byť prísnejšie ako tie súčasné, ale hlavne by mali konečne znížiť znečistenie z uhoľných elektrární. Ako však ukazuje investigatíva Greenpeace, tak uhoľný priemysel doposiaľ ovládol pracovnú skupinu, ktorá má návrh limitov pripraviť.[3] Z 352 členov delegácií je 183 ľudí zo znečisťujúceho priemyslu. Iba 8 ľudí je z mimovládnych organizácií, 25 z Európskej komisie a 10 z nečlenských krajín únie. V prípade Slovenska má šesťčlenná vládna delegácia štyroch zamestnancov prevádzkovateľov elektrární z CM European Power Slovakia, Slovenských elektrární a Slovenských energetických strojární. Pri takom zastúpení asi málokto uverí, že budú emisné limity nastavené seriózne, s cieľom podporiť nízko uhlíkovú ekonomiku tak, ako to proklamuje vláda Roberta Fica.

Z našich zistení sa ukazuje, že vysoké zastúpenie znečisťovateľov v delegáciách už viedol k prvému návrhu štandardov, ktoré sú ďaleko za štandardmi Číny, USA alebo Japonska.[4] Navrhnuté normy BREF štandardov (referenčné dokumenty pre limity emisií) pre existujúce uhoľné elektrárne by im mohli umožniť vypúšťať o 30% viac SO2 a 80% viac NOx ako podobné čínske štandardy a viac, ako je priemer všetkých prevádzkovaných elektrární v Japonsku. Ešte horšie je, že by operátori mohli stavať nové uhoľné elektrárne v EÚ produkujúce 5x viac SO2, 2.5x viac NOx, 2x viac tuhých znečisťujúcich látok a 5x viac ortuti, ako sa vypúšťa z najlepších v súčasnosti prevádzkovaných elektrární vo svete.

Ak to EÚ myslí s nízko uhlíkovou Energetickou úniou naozaj vážne, tak bude nutné, aby Európska komisia, ale aj vlády členských štátov, nastavili seriózny a vyvážený podiel odborníkov pri príprave limitov. Štandardy pre uhoľné elektrárne musia zároveň spĺňať podmienky najlepších dostupných technológií na trhu, inak sa vrátime o krok späť. A to si v čase stupňujúcich sa následkov klimatickej zmeny, ktoré vedú k čoraz väčším  ekonomickým škodám, nemôžeme dovoliť.  Tak ešte raz: Pripadalo by vám logické, keby si väzni nastavovali hranicu pre tresty a ich výšku?

 

Komentár bol publikovaný v Denníku N:

https://dennikn.sk/93837/dovolime-uholnym-znecistovatelom-ohrozovat-viac-ludi/