Ekologické poľnohospodárstvo neprestáva rásť. A to aj v tých najhorších rokoch krízy.

Dôvod je jednoduchý. Na jednej strane sa zvyšuje dopyt po ekologických výrobkoch, lebo ľudia si viac uvedomujú dôsledky priemyselného hospodárstva na životné prostredie a na naše zdravie. Na druhej strane, stále viac poľnohospodárov je už znechutených tým, že ich práca nie je dostatočne oceňovaná. Španielsky región Valencia má svoj cieľ. Podiel ekologického poľnohospodárstva chce do roku 2020 zvýšiť na 20 %. 

ilustračné foto

© Peter Caton / Greenpeace

 

Podľa najnovších oficiálnych údajov sa asi 7 % španielskej poľnohospodárskej plochy využíva na ekologické poľnohospodárstvo. Zvýšenie tohto podielu na 20 % do roku 2020 je rozhodne krok správnym smerom. Zaistí nielen lepšie a zdravšie jedlo, ale aj riešenie závažných problémov, akými sú strata biodiverzity, zmena klímy, znižovanie úrodnosti pôdy, znečistenie vody... alebo dokonca hlad vo svete a zlá distribúcia jedla.

Odvaha a ambície, no nie skok do neznáma

Pre farmárov, ktorí budú pracovať na realizácii tohto cieľa toto nie je skok do neznáma. Majú podporu rastúcej komunity spotrebiteľov, ktorí za nimi stoja rôznymi spôsobmi. Vznikajú nové iniciatívy alebo aj také, ktoré obnovujú staré zvyky, akými sú napríklad farmárske trhy. 

Ľudia znovu objavujú hodnoty poľnohospodárstva, kvalitného jedla z dobrých rúk a spravodlivého prístupu k ľuďom, ktorí im toto jedlo dopestovali. 

ilustračné foto

© Peter Caton / Greenpeace

 

Ako ale zabezpečiť, aby bolo ekologické poľnohospodárstvo schopné konkurovať industriálnemu, ktoré stále dominuje? Aj napriek trvalému rastu ekologického sektora jeho zavedenie v Španielsku zostáva stále menšinové a tuzemská spotreba bioproduktov má veľký priestor pre ďalší rast. Drvivá väčšina španielskej ekologickej výroby sa exportuje. Cieľom by malo byť sprostredkovať prístup k týmto produktom všetkým ľuďom. 

Cieľ zvýšiť podiel ekologickej produkcie chcel odvahu. Ale má obrovský význam a v prípade Valencie aj pridanú hodnotu. Región Valencia je totiž oblasťou, kde sa pesticídy využívajú intenzívne.

 

Luis Ferreirim, koordinátor kampane, Greenpeace Španielsko

Preklad: Kristína Danková

 

Ako sme na tom na Slovensku?

Trendy na Slovensku sú podobné. Iba cieľ zvyšovať ekologickú produkciu nám stále chýba. Podľa nedávneho prieskumu agentúry Polis, takmer 97 % Slovákov považuje za dôležité, aby bolo Slovensko potravinovo sebestačné a aby slovenskí farmári pestovali spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Náš podiel ekologického poľnohospodárstva tvorí ale iba 9 % celkovej produkcie. Dostupnosť ekologických výrobkov vypestovaných na Slovensku je veľmi slabá. Ciele a ambície, aby sa tento podiel zvýšil zatiaľ Slovensku akosi chýbajú.

 

Interaktívna mapa o podiele ekologickej produkcie v jednotlivých európskych krajinách http://www.ifoam-eu.org/en/organic-europe 

 

Katarína Nikodemová

koordinátorka kampane Jedlo pre život

Greenpeace Slovensko