Aktivisti Greenpeace po celom Slovensku už nespočetnekrát nasadili svoje sily a voľný čas, aby vymietli odpad z verejných oddychových zón, lesov, parkov a miest, kde sa šíria nelegálne skládky. V Bratislave sa lokálna skupina dobrovoľníkov rozhodla spojiť svoje sily so Zelenou hliadkou.

©Zelená hliadka

Prvou čistiacou akciou bude Čierny les v blízkosti Malého Dunaja južne od Slovnaftskej ulice. Príjemnú oddychovú zónu blízko vôd Dunaja tu hyzdia rozsiahle skládky a ohrozujú životné prostredie. V sobotu 6.10. sa do likvidácie tohto odpadu pustí bratislavská lokálna skupina Greenpeace dobrovoľníkov a Zelená hliadka. Ak ani vám nie je ľahostajné, ako tento boj s odpadom dopadne, pridajte sa k nám.

Kedy: 9:30 - 12:30 sobota 6.10.
Kde: Zastávka Vlčie hrdlo
Pomôcky: Športové oblečenie a dobrá dobrovoľnícka nálada! Zvyšok zabezpečíme :-)
Kontakt: Matúš Čupka, 0908 459 118

Stretávame sa na zastávke Vlčie hrdlo (spoje 70,74,77,87) v zelenom krúžku a presúvame sa do lokality vyznačenej červenou čiarou.

©Zelená hliadka

Ak ste na Facebooku, tu nájdete udalosť:

https://www.facebook.com/events/123890481091625/