Greenpeace odhaľuje zločiny Enelu

Toto sa dá popísať len ako víťazstvo demokratických práv: Taliansky súd rozhodol proti energetickej spoločnosti Enel a jej zúfalej snahe o umlčanie Greenpeace Taliansko.

Enel zažaloval Greenpeace Taliansko  kvôli štúdii, ktorá odhalila, že emisie z ich uhoľných elektrární ročne v Taliansku zabijú 366 ľudí.  

Spoločnosť sa po vydaní tejto analýzy pokúsila Greenpeace cenzurovať a podnikla právne kroky. Dožadovali sa, aby súd vydal rozhodnutie nariaďujúce Greenpeace stiahnuť informácie o vražedných emisiách z webstránky. So svojou žalobou však neuspeli.

Namiesto súdnej žaloby by však mal Enel radšej čeliť skutočnostiam o svojej nezdravej závislosti na uhlí a začať investovať do obnoviteľných zdrojov energie.

To však táto spoločnosť neurobila, aj napriek tomu, že taliansky súd ich žalobe nevyhovel a poznamenal, že Enel nepredložil žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali analýzu organizácie Greenpeace.  Greenpeace Taliansko dokonca túto štúdiu poskytli samotnému Enelu, aby si správnosť výpočtov overili.

V rozsudku sudca dokonca povedal, že „základné jadro“ informácií v štúdii je správne a preto „drsnosť výrazov“ používaných v kritike proti Enelu bola oprávnená.

Výkonný riaditeľ Greenpeace Taliansko Giuseppe Onufrio toto víťazstvo opisuje ako víťazstvo základného demokratického princípu – práva kritizovať.

Taktiež povedal, že súd rozhodol, že tvrdý jazyk nemožno vytknúť, ak vychádza z vedecky podložených údajov a argumentov. A dôkazy proti Enelu sú alarmujúce.

Výpočty Greenpeace Taliansko použité pre túto kampaň boli totiž založené na údajoch a metodike Európskej agentúry pre životné prostredie, prestížnej európskej environmentálnej agentúry.  Štúdia sa zamerala na znečistenie ovzdušia zo všetkých priemyselných zariadení v Európe, vrátane elektrární spoločnosti Enel.

Na poverenie Greenpeace prispôsobil metodiku tejto európskej agentúry nezávislý holandský výskumný ústav SOMO na uhoľné elektrárne spoločnosti Enel, aby vypočítal počet úmrtí spôsobených emisiami z nich.  

Táto nezávislá analýza dát ukázala, že uhoľné elektrárne spoločnosti Enel spôsobujú smrť viac ako 1000 ľuďom ročne v celej Európe, vrátane už spomínaných úmrtí v Taliansku. 

Verejnosť má právo vedieť o obrovských dopadov špinavých uhoľných emisií Enelu.

V roku 2011 bola spoločnosť Enel hlavným emitentom oxidu uhličitého v Taliansku na úrovni 36,8 milióna ton a s 78 miliónmi ton CO2 aj ich štvrtým najväčším producentom v Európe.

Toto sú skutočnosti, ktoré chcel Enel pred verejnosťou zatajiť. To ale nie je všetko.

Analýza taktiež odhadla, že škoda spôsobená Taliansku z uhoľných elektrární spoločnosti Enel siaha do výšky 2 miliardy eur ročne a škoda pre celú Európu až do výšky 4,3 miliardy eur.

Nakoniec však Enel namiesto umlčania kampane Greenpeace Taliansko musí uhradiť všetky súdne trovy.

Toto však nebol prvý prípad, kedy sa táto spoločnosť snažila využiť právne prostriedky na umlčanie svojich odporcov.

V minulosti už pohrozila, že Greenpeace zažaluje o 1,6 miliónov eur za nenásilné protesty.

Vymáhanie veľkej sumy peňazí je bohužiaľ bežným zastrašovacím prostriedkom kritikov veľkých korporácií.

Greenpeace Taliansko sa nedá umlčať a bude naďalej naliehať, aby sa Enel očistil.

Namiesto podávania žalôb na súd za účelom utajenia smrteľných tajomstiev by Enel mal znížiť produkciu energie z uhlia o polovicu do roku 2020 a úplne sa uhlia zbaviť do roku 2030. Svoje uhoľné elektrárne by mal nahradiť čistými a obnoviteľnými zdrojmi energie.

Taliansko potrebuje obnoviteľnú energiu, nie cenzúru.

Brian Blomme pracuje pre Greenpeace International na komunikačnom oddelení pre protijadrovú kampaň.