Keď spoločnosť Resolute Forest Products, jedna z najväčších kanadských spoločností pôsobiaca v oblasti ťažby dreva, podala proti Greenpeace a Stand.Earth dve niekoľkomiliónové žaloby za ich aktivity propagujúce ochranu kanadského ihličnatého lesa, ľudia z celého sveta nesedeli len tak so založenými rukami.


Vo viac ako 25 krajinách sveta sa ľudia vybrali do lesov k ich najikonickejším stromom, aby zdieľali posolstvo jednoty a solidarity tvárou v tvár úsiliu Resolute Forest Products umlčať ich kritiku a potlačiť slobodu prejavu.

V indonézskych trópoch sa jednotlivci zhromaždili na obranu kanadských lesov pred obrovským stromom Kenari Babi, aby poslali svoju správu Resolute Forest Products.


Vychádzajúc zo symbolu svojej národnej vlajky, skupina v Libanone poslala svoju správu spred starého vyše 3000 ročného cédra, ktorý sa nachádza v biosférickej rezervácii Shouf.


V Nemecku, kde bukové lesy tvoria súčasť kultúrneho dedičstva, sa stovky ľudí zhromaždili, aby dali Resolute Forest Products na vedomie, že nebudú mlčať.
 
Aj napriek snahám Resolute Forest Products umlčať naše hlasy, stromy a lesy sú tým, čo nás spája. Práve teraz je potreba chrániť naše lesy dôležitejšia než kedykoľvek predtým, keďže sú ohniskom biodiverzity a zároveň uchovávajú obrovské množstvo uhlíka, ktoré si nemôžeme dovoliť uvoľniť do atmosféry, ak chceme udržať globálny teplotný nárast pod 2°C. Ak nič iné, snahy Resolute Forest Products nám ukazujú, že právo na slobodu prejavu je vzácnejšie než kedykoľvek predtým a preto ho musíme obhajovať.


Nič v prírode sa nevyvíja izolovane. Od mikroskopických reťazcov húb v pôde až po rozmanitú živočíšnu ríšu, dokonca i vedci v prvopočiatkoch pozorovali svet ako spletitú sieť života. Takisto sme sa ako globálne hnutie zjednotili na ochranu lesa a na ochranu slobody prejavu všade.
Podpíšte petíciu a požiadajte vydavateľov kníh, aby hájili lesy a slobodu prejavu.

Blog: Ethan Gilbert, kordinátor mobilizácie v Greenpeace Nordic
Preklad: Ivana Kurucová