26. apríla 2012 Jaslovské Bohunice

Aj na Slovensku máme havrovaný reaktor A1 v Jaslovských Bohuniciach. Napriek negatívnym skúsenostiam plánuje Slovensko stavať ďalšie reaktory. ©Tomáš Halász

V prvom štvrťroku si pripomíname viaceré závažné jadrové havárie aj napriek tomu, že jadrový sektor už od začiatku svojej existencie stále tvrdí, že ich výskyt je priam nemožný. Vo februári ubehlo 35 rokov od havárie v Jaslovských Bohuniciach, v marci rok od roztavenia jadier reaktorov vo Fukušime a 33 rokov od havárie v elektrárni Three Mile Island. Dnes si pripomíname 26 rokov od katastrofy v Černobyle. 

V čase týchto nemilých výročí a pretrvávajúcich hrozieb z ďalšieho úniku radiácie v Japonsku, či pokračujúcom nešťastí zamorených obetí Černobyľu v Európe je len ťažko uveriteľné, že predseda vlády Robert Fico počas oficiálnej návštevy Českej republiky rozpráva o tom, ako Slovensko nemôže bez jadrovej energetiky prežiť. Okrem toho dokonca súhlasí so spojením síl na propagáciu tejto technológie a hrdí sa plánmi na výstavbu novej jadrovej elektrárne.

Po černobyľskej havárii sa jadrovému priemyslu postupne darilo vytvárať dojem, že veľká jadrová havária je nepravdepodobná a vo svete sa rozmáha jadrová renesancia. Pravdou však je, že fukušimská tragédia len urýchlila prebiehajúcu Energetickú revolúciu.

Z  31 štátov využívajúcich jadrovú energiu sa Nemecko, Belgicko a Švajčiarsko rozhodli pre postupné oslobodenie od tejto nebezpečnej technológie. Japonsko, tretia ekonomicky najsilnejšia krajina sveta,  má momentálne odstavených 53 z 54 reaktorov a jeho silná ekonomika sa po minuloročnom otrase spamätáva aj bez energie z nich a dokonca aj bez navyšovania emisií.  Nové reaktory sa stavajú hlavne v rozvíjajúcich sa krajinách, kým vyspelé štáty sa čoraz viac prikláňajú k čistým a bezpečným obnoviteľným zdrojom energie, ktoré okrem energetickej bezpečnosti ponúkajú napríklad aj tvorbu trvalých zelených pracovných miest.

Premiér Fico však svojím extrémnym projadrovým postojom zaraďuje spiatočku modernému rozvoju slovenskej energetiky a to v čase, kedy bude dokonca aj Francúzsko zrejme znižovať svoju závislosť na tomto zdroji.

Nebezpečnosť jadrovej energetiky dokazujú všetky jej obete po celom svete. Jadrová technológia sa od 26. apríla 1986 síce zlepšila, ale stále platí, že žiaden reaktor nemôže už zo svojej podstaty byť bezpečný. Aby sa podobná hrôza už naozaj nezopakovala, jediným riešením sú moderné nízko energetické technológie, úspory a postupné nahradenie reaktorov obnoviteľnými zdrojmi. Ak to ide v Nemecku či iných krajinách, musí to byť možné aj u nás.