Čo sa stane keď ti mobil vypovie službu? V ktorej krajine sa bude recyklovať? A vôbec, dávajú ľudia opraviť svoje mobily alebo ich len jednoducho vyhodia do smetí? A preto sme skúmali a zisťovali...

Verte alebo nie, ale obyčajný smartphone vie narobiť vážne škody životnému prostrediu – od momentu, kedy je vyrobený, až po jeho koniec na obrovskej skládke elektronického odpadu. A práve preto sme poverili spoločnosť Ipsos MORI výskumom, ktorý sme urobili v šiestich krajinách sveta: v USA, Nemecku, Rusku, Mexiku, Južnej Kórei a Číne. Chceli sme zistiť, čo užívatelia smartfónov žiadajú od svojich zariadení a aké sú ich zvyky – či ich opravujú a kto je podľa nich zodpovedný za recykláciu.

A výsledky nás prekvapili.

1.      Udržiavanie tempa s vývojom je vyčerpávajúce. Väčšina ľudí si myslí, že sa uvádza na trh príliš veľa modelov mobilných telefónov.

Viac ako polovica respondentov si myslí, že výrobcovia mobilných telefónov uvádzajú na trh PRÍLIŠ VEĽA nových modelov a súhlasia s tým, že by mali meniť modely telefónov MENEJ často.

2.      Kto by mal byť zodpovedný za recykláciu mobilu, keď vypovie službu: vy alebo spoločnosť, ktorá ho vyrobila?

Čo robíte keď vám sa vám pokazí mobil? Zapadne prachom vo vašej zásuvke, skončí na skládke elektronického odpadu v Ghane, pôjde na recykláciu a znova sa použije?

Skoro polovica skúmaných respondentov vo všetkých krajinách si myslí, že výrobcovia mobilných telefónov sú tí, ktorí sú zodpovední za sprístupnenie recyklácie svojim zákazníkom. Nebolo by skvelé, keby spoločnosti naozaj umožnili zákazníkom pokazené telefóny recyklovať? Od dizajnu až po zber telefónov na ich opätovné použitie.

3.      *Takmer* každý chce mobil, ktorý vydrží dlhšie.

Toto vyzerá jednoznačne. Štyria z piatich respondentov veria, že je dôležité, aby sa dal nový smartfón jednoducho opraviť pri akomkoľvek poškodení. Tento názor zastáva až 95 % opýtaných v Číne, 94 % v Mexiku a 92 % respondentov v Južnej Kórei.

Avšak z takmer troch miliónov ton elektronického odpadu, ktorý pochádza z malých IT produktov (napr. mobilov), je stále obrovské množstvo, ktoré končí na skládke!

4.      Čína má v opravovaní mobilov svetové prvenstvo

...nuž, aspoň jedna zo skúmaných krajín. Zistili sme, že v porovnaní s opýtanými z USA (28 %) a Nemecka (23 %) si respondenti v Číne (66 %) a Kórei (64 %) častejšie nechávajú svoje mobily opravovať.

5.      Nebezpečné chemikálie v smarfóne? Nie vďaka!

Stavím sa, že ste nevedeli, koľko nebezpečných chemických látok sa používa pri výrobe smartfónov. Niektoré nebezpečné chemické látky, ktoré sa používajú napríklad vo výrobnom procese, konkrétne benzén a n-hexán, sú karcinogénne. Iné látky môžu mať rozličné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie.

Štyria z piatich respondentov považujú za dôležité, aby sa ich nový smartfón vyrábal bez použitia týchto nebezpečných látok.

Čo toto všetko teda znamená?

Zdá sa, že väčšina ľudí má dosť toho, že smartfóny slúžia na „jedno použitie“ a ponúkajú ich v nekonečnom kruhu nových trendov. V skutočnosti chceme len telefón, ktorý vydrží dlhšie, dá sa jednoducho opraviť alebo recyklovať. Navyše, nechceme, aby sa vyrábali s použitím nebezpečných chemických látok alebo boli vyhodené na skládkach elektronického odpadu po celom svete.

Je čas, aby sa spoločnosti vyrábajúce smartfóny, chopili týchto príležitostí.

Preto spájame technikov, dizajnérov a ľudí, ktorí „ľúbia“ svoje elektronické hračky, aby spoločne apelovali na nový spôsob zmýšľania v prípade elektroniky. Potrebujeme hračky, ktoré sú inovatívne pre našu planétu, ako aj pre naše životy...

Budúcnosť je v našich rukách, tak ju zmeňme! Zistite ako sa k nám aj VY môžete pridať.

Chih An Lee je koordinátorom medzinárodnej kampane IT pre Greenpeace Východná Ázia so základňou v Taipei

Preložila Katarína Petrusová