Minulý týždeň Krajský súd v Bratislave neuznal žalobu Greenpeace kvôli účastníctvu v konaní. Namietali sme na súd, že verejnosť pred vydaním povolenia na pokračovanie stavby Mochovciec nemala možnosť zapojiť sa do procesu, čo je praxou a právom v demokratických krajinách, ku ktorým sa už vstupom do EÚ radíme. Odhliadnuc od množstva nezhôd v názoroch organizácie Greenpeace a Úradu jadrového dozoru, z dneška vyplynula zaujímavá diskusia. A to síce, kto je to vlastne verejnosť.

Podľa nás je verejnosť každý. Existuje verejnosť laická, odborná, zainteresovaná, existujú dokonca mimovládne organizácie, ktoré zvyknú verejnosť zastupovať. Podľa vyjadrení Úradu jadrového dozoru verejnosť zainteresovaná bola ale tá správna verejnosť. Tú podľa úradu reprezentovali volení zástupcovia verejnosti, čiže starostovia. Ak teda bývate blízko jadrovej elektrárne, alebo po smeru vetra od nej alebo kdekoľvek na Slovensku ale chcete sa ako v zdravej demokratickej spoločnosti zapojiť do procesu, podľa ÚJD sa máte spoľahnúť na svojho starostu. A to ani napriek tomu, že podľa Aarhuskeho dohovoru, ktorý Slovenská republika podpísala takýto výklad nevernosti neobstojí, čo nám aj potvrdil Aarhuský výbor, ktorý k tejto konkrétnej veci zasadal.

Takýto zvláštny výklad demokratického zapojenia verejnosti do procesov sme ešte nepočuli. Čiže, ak by ste náhodou chceli niečo povedať k jadrovej elektrárni, ktorá vyrastie za vašim domom a nemyslíte si, že by ste mali len slepo nasledovať rozhodnutia štátnych orgánov, milá verejnosť, máte smolu. Vy totiž nie ste nielen podľa ÚJD ale ani Krajského súdu dostatočná verejnosť.