Silvia Borren mení plán Shellu

Dnešný deň je pre firmu Shell významným medzníkom.

Shell už roky investuje peniaze do znečisťujúcej ťažby ropy. Od delty rieky Niger až po kanadské boreálne lesy sa musia ľudia vyrovnávať s dôsledkami činností, ktoré ničia ich životné prostredie. Shell má však samozrejme plné ústa o sociálnej zodpovednosti korporácii, prezentuje sa malebnými brožúrami a predostiera svoje plány, ako dosiahnuť úchvatnú budúcnosť. Popritom však rozšírili svoje investície do ťažby ropných pieskov v kanadskej Alberte a prípravy ťažby ropy v Arktíde. Toto však musí skončiť.

Dnes ráno o 6.30 som sa stala nástupkyňou predošlého vykonného riaditeľa Shell - Petera Vosera (pozn.: Greenpeace tento rok spúšťal emailovú výzvu pre riaditeľa Vosera, aby odstúpili od svojich úmyslov ťažiť v Arktíde ropu). Som teraz súčasťou medzinárodného riaditeľstva, tu v Haagu. Od dnešného dňa sa budem snažiť o radikálnu zmenu ďalšieho smerovania firmy. Po rokoch zavádzajúcich vyjadreniach o uržateľnosti musíme začať tieto veci naozaj robiť. Ako najväčšia svetová firma máme zodpovednosť ísť príkladom a obrátiť pozornosť sveta na budúce generácie. Toto si ako výkonná riaditeľka Shell kladiem za môj najdôležitejší cieľ.

Môj prvý krokom bude zrušiť naše úmysly ťažiť ropu v Arktíde. Riziko ropnej havárie v tejto krehkej oblasti je naozaj obrovské. Navyše, naše vlastné firemné plány odhaľujú neschopnosť následky takejto havárie vyčistiť. Vyzvem preto aljašskú ťažiarsku flotilu, aby sa z tejto oblasti stiahla. Od dnešného dňa budeme investovať naše miliardy do obnoviteľných zdrojov energie, od vetra až po solár. Greenpeace nám bude bez nároku na odmenu poskytovať odborné know-how, ako prejsť z fosílnych palív na obnoviteľnú energiu.

Tento krok oceňujú aj akcionári spoločnosti. Najväčšie svetové poistné trhy - Lloyds of London a nemecká banka West LB sa nechali počuť, že akákoľvek ťažba v Arktíde je príliš riskantná. Tiež varovali, že havária by mohla dopadnúť úplným kolapsom tohto cenného ekosystému, čo by mohlo mať zničujúce dôsledky na cenu našich akcií. Inštitút americkej vlády odhadoval pravdepodobnosť vážnej ropnej havárie počas životnosti jedného vrtného zariadenia ako jedna ku piatim. Bola by to nielen environmentálna ale aj finančná katastrofa, ak by ropa mesiace voľne unikala do okolitého prostredia.

Dostupná ropa na arktickom pobreží by dokázala pokryť svetovú spotrebu iba počas troch rokov. Po tom by sme sa ešte vždy museli zameriavať na prechod k čistej energii. Prečo tento krok odkladať a riskovať tak stratu unikátneho ekosystému a obrovské finančné straty? Nespočetné množstvo energetických konceptov preukázalo schopnosť obnoviteľné zdrojov úplne pokryť svetový dopyt. Tento prechod samozrejme nebude možný zo dňa na deň, avšak ukáže sa byť realizovateľným v nasledujúcich desaťročiach.

Shell bude oddnes lídrom v tejto obrovskej premene. Použijeme nás vplyv v boji proti klimatickým zmenám a znečisteniu. Vyčistíme deltu rieky Niger a odstúpime od svojich úmyslov v kanadských boreálnych lesoch a v Arktíde. Odo dneška pôjdu všetky naše investície do obnoviteľných zdrojov energie. Čistá energia pre čistú budúcnosť.

Sylvia Borren je výkonná riaditeľka Greenpeace Holandsko (a od dnešného rána nová výkonná riaditeľky spoločnosti Royal Dutch Shell)