V súvislosti s klimatickými zmenami sme za posledné týždne mali možnosť vidieť to najlepšie a zároveň aj to najhoršie.

Úspechy, o ktorých nám vedci roky tvrdili, že sa „nedajú uskutočniť", prichádzajú závratným tempom. Dopyt po uhlí celosvetovo klesá, po dramatickej–  ak nie úplnej  – zmene kurzu v Číne. Biznis s ropou má tiež ťažkosti, Shell a Statoil sa sťahujú zo severnej Aljašky, prezident Obama zamieta ropovod Keystone XL a Alberta obmedzuje ťažbu ropy z dechtového piesku. Medzitým sa mestáspoločnosti hlásia k 100 % obnoviteľnej budúcnosti. Mnohé komunity zasiahnuté extrémnym počasím sa obnovujú udržateľným spôsobom a státisíce ľudí po celom svete sa spájajú, aby teraz aj v budúcnosti presadili opatrenia v oblasti ochrany klímy.

No zároveň prichádzajú aj zlé správy. Tento rok bude opäť najteplejší v zaznamenanej histórii. Lesné požiare v Indonézii boli obrovskou ranou pre opatrenia v oblasti klímy, produkujúce viac emisií ako celé Spojené štáty americké – silný dôkaz toho, ako môžu byť ťažko vybojované obmedzenia v emisiách ohrozené chamtivosťou. Napriek nedávnym úspechom klimatického hnutia, na severe a na juhu znečisťovatelia príliš často diktujú postupy. Energetická revolúcia, ktorá je už nevyhnutná, nenapreduje tak rýchlo, ako by mala.

Význam tohtoročných rokovaní o klíme sa zmenil nedávnymi útokmi v Paríži, v meste, ktoré tohtoročnú konferenciu OSN COP21 hostí. Ako odpoveď na tieto desivé zločiny nie sú minulovíkendové klimatické pochody po celom svete len výzvou k činom, ale aj vyjadrením našej zdieľanej ľudskosti. Vlády musia vypočuť toto volanie a pri klimatických rokovaniach dokázať, že ľudská spolupráca dokáže vyriešiť naše spoločné problémy.

Aby to dokázali, musí byť parížska klimatická konferencia východiskom pre rýchlejšie a rozhodnejšie klimatické opatrenia. V Greenpeace máme tri kľúčové kritériá, ktoré musia vlády splniť:

1. Vysiela parížska klimatická dohoda signál, že obdobie fosílnych palív sa končí?

Svet energetiky sa rýchlo mení. Vlády v Paríži musia upevniť smerovanie k obnoviteľným zdrojom, ktoré sa už vo svete začalo a jednoznačne vyhlásiť, že fosílne palivá sa musia postupne do roku 2050 úplne vyradiť. Potrebujeme spravodlivý prechod k 100 % obnoviteľnej energie pre všetkých; svet, v ktorom naše zdravie a naše deti vyhrávajú. Tento signál musí byť jasný. Nesmú ho zmariť nejaké odklady. Preto sa budeme pýtať:

2. Odsúhlasí parížska klimatická dohoda, že bude kontinuálne zlepšovať národné opatrenia v oblasti klímy?

Už teraz vieme, že prísľuby, s ktorými prišli vlády do Paríža, nestačia a naďalej povedú k deštruktívnym zmenám (medzi 2,7 a 3,7 stupňa teplejšie ako v pred industriálnej ére– odhady sa rôznia). Vlády a spoločnosti by mali svoje ambície zvýšiť hneď po Paríži. Nemôžeme si jednoducho dovoliť uviaznuť s nepostačujúcimi cieľmi na ďalších 10-15 rozhodujúcich rokov. Klimatické ciele sa musia zvýšiť predtým, ako parížska dohoda nadobudne v roku 2020 platnosť.

3. Prináša parížska klimatická dohoda globálnu solidaritu a zabezpečuje, že znečisťovatelia zaplatia za škody, ktoré spôsobujú?

Niektoré dôsledky klimatických zmien tu už máme a potrebujeme dostatočné a spoľahlivé financovanie a podporu pre tých, ktorí sú nimi zasiahnutí. Greenpeace napríklad podporuje v parížskej dohode zakotvenie "mechanizmu strát a škôd", aby pomáhal podporovať zraniteľných. Očakávame, že vlády splnia rastúce adaptačné požiadavky. Budeme tiež naďalej presadzovať, aby znečisťovatelia niesli zodpovednosť. Potrebujeme, aby bola adresovaná  trestná zodpovednosť veľkých spoločností spracúvajúcich fosílne palivá za poháňanie katastrofálnych klimatických zmien.

Ak sa tri horeuvedené kritériá naplnia, urobíme dôležitý krok vpred smerom k svetu, v ktorom bude energia čistejšia, lacnejšia a dostupná pre všetkých. Smerom k svetu, v ktorom budú vzduch a voda čistejšie a kde sa globálne otepľovanie vyhne skutočne nebezpečným teplotám.

No aj keď vlády v Paríži urobia tento krok, stále je to len jeden krok. My sme tí, ktorí musia naďalej vychádzať do ulíc a spájať sa, aby sme sa dostali tam, kde máme byť. Musíme udržiavať tlak aj v mesiacoch a rokoch po parížskom summite. Musíme naďalej aj v roku 2016 celosvetovo budovať svoju silu ako klimatické hnutie. Len tak prinútime politikov po celej zemeguli, aby ukončili éru fosílnych palív a zachránili životné prostredie pre všetkých.

Ste za?

Daniel Mittler je politický riaditeľ Greenpeace International.

Za preklad ďakujeme Lenke Gurskej Krajčovičovej.