Traja ľudia v ochrannom oblečení stoja na brehu rieky Szamoz, ktorá oddeľuje Maďarsko od Rumunska. Je 30°C, vzduch sa nehýbe a kvapky potu stekajú po ich chrbtoch. Napriek nepriaznivému počasiu však musí trojica aktivistov z Maďarska, Rumunska a Slovenska vykonať odber vzoriek vody. Miestni obyvatelia naznačili, že voda v rieke nie je v úplnom poriadku, reakcia zodpovedných orgánov však stále neprichádza. Na pomoc sme boli privolaní my – Greenpeace, s potrebným vybavením a vedeckým know-how, ktoré nám umožňujú vykonať potrebné testy vzoriek profesionálnym a dôveryhodným spôsobom.

slovakia

Znečistenie rieky Szamos je len jedným z príkladov cezhraničného environmentálneho znečistenia, ktoré každý rok Greenpeace ako medzinárodná organizácia rieši. Keď však v Maďarsku vstúpi do platnosti nový zákon, môže zostať táto spoločensky významná práca ohrozená. Greenpeace v Maďarsku, ako aj iné organizácie finančne podporované zo zdrojov mimo krajiny budú označované ako „mimovládne organizácie financované zo zahraničia“. Solidarita je v tomto prípade veľmi potrebná je veľká.

ATamerikaindiaindia

Ochrana prírody nepozná hranice.

V boji za zdravšie životné prostredie vystupuje viac ako 4000 kolegov, 40 000 dobrovoľníkov, 42 miliónov podporovateľov a to na piatich kontinentoch v 55 krajinách, od Argentíny až po Filipíny. Je to neuveriteľné a dokazuje to, že v tom nie sme sami a spájame milióny ďalších. Každý z nás sa sústredí na rovnaké ciele: čistejšom vzduchu, pôde, vode a potravinách.

Medzinárodná snaha je však dnes v Maďarsku stigmatizovaná. Zákon o transparentnosti organizácií financovaných zo zahraničia nadobúda účinnosť 27. júna 2017. Tento zákon je v Európskej únii bezprecedentný a vyžaduje, aby sa niekoľko občianskych organizácií, vrátane Greenpeace, zaregistrovalo ako organizácie financované zo zahraničia.

Aby sme mohli slobodne pokračovať v našej práci, Greenpeace Maďarsko bude nasledovať osobitný postup registrácie stanovený v tomto zákone. Budeme sa však brániť a bojovať proti tomuto zákonu pomocou všetkých právnych prostriedkov. Ide o zbytočný a škodlivý právny predpis, ktorý porušuje zmluvné záväzky medzinárodného práva a môže ohroziť všetkých, ktorí pracujú na zlepšení životných podmienok pre ľudí a planétu.

Sme vďační za to, že za nami počas týchto ťažkých časov stojí celá organizácia. Od USA po Severnú Kóreu, od Argentíny po Číny, od Indie po Rusko – kancelárie vo všetkých krajinách nám vyjadrujú solidaritu. Cítime silu tejto jednoty – rovnakej sily, ktorá nám umožňuje bojovať za čistý vzduch, čistú pôdu a čisté oceány, od ktorých závisí budúcnosť nás aj našich potomkov.

Maďarsko nemôže byť vynechané z medzinárodného enviromentálneho hnutia, ktoré sme vybudovali. Dlhujeme to našim 8 500 maďarským darcom, desiatkam tisícom maďarských nasledovníkov, ľudstvu a našej Zemi. Je našou zodpovednosťou umožniť Maďarsku zapojiť sa do globálnych akcií pre zlepšenie životného prostredia a získať medzinárodnú podporu pri lokálnom znečistení. Maďarskí pobčania očakávajú, že budeme pokračovať v boji za čistejšie prostredie v rámci, ale aj mimo hraníc Maďarska.

S rastúcim tlakom globálnej klimatickej krízy je táto práca dôležitejšia a naliehavejšia ako kedykoľvek predtým. Maďarsko je súčasťou globálnej organizácie, ktorá napomáha splniť všetky záväzky zakotvené v Parížskej klimatickej dohode. Budeme naďalej tlačiť maďarskú vládu k prijatiu potrebných krokov v oblasti poľnohospodárstva, energetiky a dopravy, ktoré zostávajú povinnosťou a prísľubom tejto krajiny. Sme tiež hrdí na to, že sa môžeme spoliehať na maďarských a zahraničných odborníkov, dobrovoľníkov a finančné prostriedky umožňujúce efektívne vykonávanie našej práce. Pretože ochrana Zeme nepozná hranice.

Blog: Hajnalka Schmidt, riaditeľka Greenpeace Maďarsko
Preklad: Gabriel Švec