Na začiatku júna 2017 sme spolu s kolegami z Maďarska a Rumunska skúmali znečistenie rieky Someș v Rumunsku. Merania, ktoré sme vykonali, preukázali prítomnosť infekčných kontaminantov. Tie do rieky vypustil spolu s odpadovými vodami závod na spracovanie mäsa. Očakávame okamžitú reakciu rumunských orgánov s cieľom ochrániť zdravie obyvateľstva a zabrániť ďalšiemu nezákonnému znečisteniu.

water patrol

Spolu s odborníkmi z maďarského a rumunského Greenpeace sme v júni sledovali znečistenie v rieke Someș v rumunskom meste Vetes. Naša kontrola odhalila, že do rieky, ktorá sa nachádza len niekoľko kilometrov od maďarskej hranice, prúdia odpadové vody s hnilobnými zvyškami z mäsového závodu Unicarm.

Vzorky vody sme odoberali priamo z miesta, kde odpadová voda vyteká do rieky Someș, a tiež dvesto metrov pred a za miestom vypustenia a 4-5 kilometrov dolu prúdom, pozdĺž maďarského toku rieky. Znečistenie bolo už jasne viditeľné priamo pod výtokovou rúrou, a preto sme odobrali aj vzorky zmiešanej vody z pomalšieho prúdu rieky. Tieto vzorky sme uložili do chladiacich zariadení a prepravili do akreditovaného laboratória v Maďarsku. Tu ich odborníci podrobili biologickým a chemickým analýzam.

Výsledky testov potvrdili, že odpad sa vlieva do rieky Someș. Vzorky vody obsahovali mimoriadne koncentrácie chemických a biologických ukazovateľov. Neupravená odpadová voda bola znečistená živočíšnym odpadom, fekáliami, baktériami a chemickými látkami. Množstvo infekčných baktérií E-coli prekročilo priateľnú hodnotu až niekoľkonásobne. Z našich výsledkov vyplýva, že by táto odpadová voda mala byť klasifikovaná ako nebezpečný chemický odpad.

water sampling

Navyše, niekoľko stoviek metrov za odtokovou rúrou sme tiež zaznamenali zvýšené bakteriálne a biologické znečistenie. Hnilobný odpad v rieke bol viditeľný ešte niekoľko kilometrov ďalej v maďarskej dedine Csenger. Vzorky vody, ktoré sme odobrali v blízkosti odtoku, poukázali na zvýšenú prítomnosť organických látok vo vode.

 „Je nepriateľné, že aj napriek sľubom rumunských orgánov, znečistenie rieky stále pokračuje. Neupravený organický odpad sa naďalej vypúšťa do toku rieky Someș, ktorá sa vlieva do rieky Tisza,“ vyjadril sa Simon Gergely, regionálny chemický expert spoločnosti Greenpeace.

O výsledkoch sme informovali príslušné maďarské a rumunské orgány a očakávame, že oficiálne autority bezodkladne podniknú všetky potrebné kroky a skoncujú so znečistením rieky Someș.

Tlačová správa, Greenpeace Magyarország