Vyjadrenia predsedu Záujmového združenia miest a obcí Mochovce Štefana Mišáka je ďalším dôkazom, že jadrová energetika má v tejto krajine výsostné postavenie a jadrový biznis otvorené dvere aj cez porušovanie platných zákonov a medzinárodných dohovor. Namiesto toho, aby starostovia z okolia Mochoviec dbali na dodržiavanie zákonov, kvalitné a pravdivé informovanie verejnosti a spravodlivú účasť občanov na posudzovacích a povoľovacích procesoch, tak prízemne a neoprávnene útočia na Greenpeace Slovensko.

Vyjadrenie pána Mišáka: "Aktivity občianskeho združenia Greenpeace nikdy nesmerovali ku vecnej a konštruktívnej diskusii o jadrovej energetike, ale výlučne k zastaveniu dostavby tretieho a štvrtého bloku elektrárne Mochovce,“ považujeme za klamlivé a zavádzajúce. Keď Greenpeace požadoval plnú účasť verejnosti a občianskych združení na povoľovacom procese, tak nás v tejto snahe nepodporili žiadne miestne samosprávy. V regióne Mochoviec organizuje Greenpeace od roku 1994 verejné diskusie, informačné stánky, výstavy a akcie. V regióne sme rozdistribuovali desiatky tisíce informačných materiálov, v ktorých sa verejnosť dozvie oveľa viac ako sú účelové jednofarebné materiály jadrového biznisu v štýle „S jadrovou energiou na večné časy!“. Minulý a tento rok sme sa snažili presadiť vyššiu finančnú zodpovednosť prevádzkovateľa za škody v prípade havárií jadrových elektrární, čím priamo podporujeme ekonomickú ochranu občanov mochoveckého regiónu. A pokiaľ si Záujmové združenia miest a obcí Mochovce nie je schopné uvedomiť, že naša kritika bezpečnosti jadrových elektrární vedie k vyššej bezpečnosti týchto zariadení, tak ide iba o jednostranné účelové konanie v prospech jadrového biznisu a v neprospech občanov regiónu.

Požadujeme dodržiavanie platných zákonov a o to isté by sa mali snažiť aj volení zástupcovia občanov tohto regiónu. Očakávali by sme, že ich kritika bude smerovaná k štátnym orgánom, ktoré pochybili a nie ku Greenpeace. Toto pochybenie, ktoré podľa nášho názoru stavia Mochovce 3,4 do úrovne nelegálnej stavby, nie je iba názorom Greenpeace, ale potvrdil ho Najvyšší súd SR! [2] Alebo je jadrová energetika vyššie ako zákony a slovenské súdy?

 

Pavol Široký je koordinátor klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Slovensko