© Greenpeace

Sviňucha je zvieratko, s vlastnosťami, o ktorých by ste mali vedieť:

  • Je to jedna z najmenších veľrýb na svete, s veľkosťou cca 1.5 metra
  • Jej meno v doslovnom preklade znamená "malá krava". Tiež sa nazýva aj "púštna sviňucha", kedže žije blízko suchej púšte Baja v Californii. Patrí k jediným sviňuchám žijúcich v teplých vodách.
  • Veda toto zviera objavila až v roku 1958.
  • Pohybuje sa na veľmi malom geografickom území, je to okolo 4 000 km2 (niečo ako kanadské mesto Cornwall, ktoré má okolo 46 tisíc obyvateľov) a patrí medzi najmenšie zo všetkých morských cicavcov.
  • Je to pravdepodobne jeden z najroztomilejších morských cicavcov vôbec (s tmavou škvrnou okolo oka sa podobá na pandu), napriek tomu malo možnosť vidieť živú sviňuchu iba veľmi málo ľudí.

A vyzerá to tak, že v priebehu pár rokov tento druh vyhynie.

Naznačuje to aj ich počet - na našej planéte menej žije menej než sto sviňúch a my ľudia kžadý rok redukujeme toto číslo o šokujúcich 17 percent!

Pravdou je, že keby sme chceli, zachrániť sviňuchu by bolo v našich silách. Vieme, kde žijú a vieme aj to, že najväčšou hrozbou sme pre ne my, ľudia. Sviňuchy sa chytajú a zabíjajú ako nechcený vedľajší úlovok v lovisku zameranom na rybu zvaná Totoaba. Mechúre ryby Totoaba v Číne považujú za delikatesu a vyrába sa z nich drahá polievka. Zisk sa tak stáva veľkou motiváciou a nezastaví ju ani nezákonný rybolov. Faktom je, že ryba Totoaba  sa veľkosťou veľmi podobá sviňuche. A to je práve ten problém - žiabrové siete nerobia rozdiely a tak často zachytia aj vážne ohrozený druh sviňuchy.

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zachrániť tieto morské živočíchy, by bolo úplne zastaviť rybolov v tejto oblasti, alebo zaviesť určité zmeny v spôsobe, akým sa ryby lovia - napríklad tak, aby sa sviňuchy nemohli "náhodne" pripliesť do sietí. Mnohé známe morské živočíchy, ktorým najviac hrozí vyhynutie, žijú na obrovských teritóriách a je teda oveľa zložitejšie chrániť ich pred dôsledkami ľudskej činnosti. Ide napríklad o žraloky kladivohlavé, veľrybie žraloky, morské korytnačky či manty. To však ale, samozrejme, neznamená, že by sme sa nemali snažiť o ich záchranu. Je však absurdné, že to nedokážeme pri  sviňuchách, ktoré žijú na omnoho menšej ploche.   

V roku 2005 vznikla chránená morská oblasť, ktorá pokrýva zhruba polovicu ich životného priestoru. Je špeciálne určená na ochranu tohto malého tvora. Avšak táto chránená oblasť je obklopená rybárskymi oblasťami, kde je lov veľmi intenzívy.  V dôsledku pretrvávajúceho rybolovu, ako legálneho, tak aj nelegálneho, padá za obeť stále viac a viac sviňúch.

Sviňuchám dlžíme záchranu.

Naša generácia sa už dožila zániku čínskeho riečneho delfína Baiji. A v dôsledku činnosti ľudstva sa rýchlo znižujú aj počty iných druhov. Lodné katastrofy, znečistenie, ničenie biotopov a nezodpovedný rybolov si vyberajú stále vyššiu daň. Sviňucha je prvá na zozname, ale budúcnosť je rovnako bezútešná aj pre delfíny popoto z oblasti Nového Zélandu, pre veľrybu biskajskú, delfínovca indického žijúceho v Gange, populáciu veľrybovca sivého zo Západného Pacifiku, delfína tuponosého a mnoho ďalších. Potom sú tu severské veľryby - narvaly, bieluhy morské a veľryby grónske - ktorých životné prostredie je popri topení sa ľadovcov naďalej ničené a znečisťované.

Sviňuchu zachrániť dokážeme. Otázkou zostáva, či sa o to kolektívne dostatočne zaujímame.

Môžete pomôcť hneď teraz. Prezident Mexika zvažuje predstavenie nového zákona, ktorý by chránil domov sviňuchy. Konajte teraz – podpíšte petíciu a dajte mu tak vedieť, že my všetci naozaj chceme zachrániť sviňuchu.

Willie Macknezie