Ciele projektu

Cieľom projektu je vytvoriť príležitosti na spoluprácu medzi farmármi a prepojiť ekologických farmárov so začínajúcimi farmármi alebo konvenčnými farmármi, ktorí hľadajú inšpiráciu v ekologickom poľnohospodárstve a boli by ochotní na časti svojej farmy otestovať konkrétnu praktiku ekologického poľnohospodárstva. Cieľom je tiež ukázať, že ekologické poľnohospodárstvo nie je iba víziou bez výsledkov, ale reálny a fungujúci systém, ktorý je nielen rentabilný, ale aj trvalo udržateľný.

S kým, kedy a kde

Cieľom je vytovriť menšiu pracovnú skupinu farmárov (v počte cca 10 - 12 farmárov) z okolia Nitrianskeho, Trnavského alebo Banskobystrického kraja, ktorí sa špecializujú na rastlinnú, prípadne zmiešanú (rastlinnú a živočíšnu) výrobu a boli by ochotní stretnúť sa a vypracovať spoločný plán spolupráce na základe vlastných potrieb a možností. Projekt by mal prebiehať od mája do cca septembra 2016. Úvodné stretnutie zogranizuje Greenpeace a bude tiež garantom celého projektu. Od farmárov očakávame aktívny a samostatný prístup.

Čo z toho ako farmári získate?

 • Podporu zo strany Greenpeace

 • Cenné kontakty na iných farmárov

 • Cenné informácie o ekologických praktikách

 • Možnosť vyskúšať si niečo nové a naučiť sa pestovať bez použitia chemických pesticídov

 • Možnosť lepšej spolupráce do budúcna na konkrétnych politických požiadavkách, pri ktorých potrebujú farmári spojiť svoje sily a hovoriť jednotným hlasom

Metodológia - ako budeme spolupracovať

 

Projekt bude založený na princípe farmer to farmer (F2F) zo zahraničia. Ide o prístup k poľnohospodárskemu vzdelávaniu, ktorý vychádza z hlbokého rešpektu k znalostiam farmárov a je založený na presvedčení, že farmári sú cez experimentovanie a inováciu schopní kolektívne nachádzať riešenia na základné problémy, ktoré ovplyvňujú poľnohospodársku produkciu.

 

Na základe tohto prístupu sú to práve farmári, ktorí majú praktické skúsenosti v danej oblasti a nie technickí experti, ktorí zohrávajú hlavnú úlohu v spoločnom vzdelávaní sa. Na rozdiel od klasického prístupu ku vzdelávaniu farmárov, v ktorom sú títo videní a chápaní ako pasívní účastnici, F2F umožňuje farmárom byť aktívnymi aktérmi vo vzdelávacom procese. Odborníci majú v F2F projekte len úlohu facilitátorov. F2F povzbudzuje kreativitu a inováciu u farmárov. Tento process horizontálného učenia sa je o zmene využívaných technológií, ale taktiež o zmene myslenia a o budovaní vzťahov medzi farmármi.

 

F2F vychádza z presvedčenia, že:

 • Farmári sa najlepšie učia cez praktické skúsenosti

 • Farmári sa najlepšie učia od iných farmárov, ktorí úspešne používajú určitú techniku, technológiu

 

Princípy F2F projektu:

 

1. Problémy musia byť jasne definované – potreba definovať limitujúci faktor produkcie (čo má najväčší vplyv na úrodu).

2. Začať pomaly a v malom.

3. Limitované uvedenie nových technológií (je lepšie zvládnuť a integrovať do produkcie jednu novú technológiu a potom začat experimentovať s ďaľšou). Najlepšie je začať s technológiami, ktoré nepotrebujú vysokú investíciu, ale majú veľký vplyv na úrodnosť. Preferované by mali byť tie riešenia, ktoré sa čo najviac opierajú o lokálne zdroje.

4. Začať s technológiami, ktoré majú rýchle a ľahko dosiahnuteľné výsledky – toto motivuje farmárov.

5. Experimentovanie v malom – experimentovanie je o skúšaní, zdieľaní, prispôsobovaní a postupnom osvojovaní si nových technológií (farmár sa stáva inovátorom).

6. Vytvoriť multiplikačný efekt – farmári zdieľajú informácie medzi sebou, lídri sa stanú učiteľmi, technológie sa šíria.

 

Možný priebeh projektu

 

Prihlásenie záujemocov

 • Ak máte záujem pracovať v tejto skupine, napíšte prosím na mail

Pozvanie na stretnutie

 • Ak Vás do projektu vyberieme, príde Vám pozvanie na osobné stretnutie

Prvé stretnutie - úvod a identifikácia užitočných eko praktík

 • Predstavenie F2F

 • Identifikácia kľúčových farmárov, inovátorov a možných lídrov

 • Debata o eko praktikách

 • Rýchla participatívna diagnóza – farmári určia problém na farme, ktorý ma negatívne dôsledky pre produkciu, spoločne sa určia príčiny, predložia sa možné riešenia a vyberie sa jedno riešenie = kľúčová technolóģia – najmenej riskantná, s najväčším efektom

Verejné otvorenie projektu

 • Oficiálne spustenie projektu

Priebeh projektu a zdieľanie experimentov

 • Návštevy – farmári sa navštevujú formálne a neformálne

 • Skupinové návštevy farmárov na pozemky experimentujúcich farmárov

Zdieľanie výsledkov

 • Návštevy na pozemkoch experimentujúcich farmárov (komunity, médiá, verejnosť…)

 • Seminár o farmárskych experimentoch

 • Publikovanie výsledkov

 

Mám záujem - ako sa prihlásiť?  

Ak máte o projekt záujem a chcete sa do neho zapojiť alebo získať viac informácií, skontaktujte sa s nami ideálne čo najskôr, najneskôr však do 18. apríla 2016 e-mailom na adrese .

Tešíme sa na Vás :)