Včely a iné druhy hmyzu majú konečne dôvod oslavovať! Od 30. septembra tohto roku sa totiž v Európe už nemôže používať pesticíd fipronil.

Je iba malá pravdepodobnosť, že ste o fipronile ešte nepočuli. Tento známy pesticíd, využívaný najmä v poľnohospodárstve, vyvolal počas minulého leta medzinárodný škandál spôsobený nelegálnym používaním pri veľkochove hydiny odkiaľ sa dostal do vajec a vaječných výrobkov.  Následky tejto situácie dodnes znáša 49 krajín, z ktorých je iba 26 súčasťou Európskej únie.  Rozsah spôsobenej kontaminácie poukazuje na nefunkčnosť systému poľnophospodárstva, a je preto najvyšší čas, aby sme toxické látky vylúčili z používania aj v tejto oblasi.

protest bees poland

Nerozvážne a nelegálne zaobchádzanie s fiprinilom však nie je jediným dôvodom na obavy. Fipronil je tiež notoricky známy pre jeho škodlivý dopad na včely a iné opeľovače. V minulosti bol vo veľkej miere používaný na ochranu úrody pred škodcami - nízke dávky pesticídov boli aplikované na semená rastlín pred sejbou, čo viedlo k otrave včiel zberajúcich nektár a kontaminácii peľu z týchto polí.

Aplikácia fipronilu na plodiny tak predstavovala obrovské riziko pre včely a Greenpeace sa v rámci svojej kampane "Zachráňme včely" aktívne snažil o vyradenie tejto látky z poľnohospodárskeho prostredia.,Tá v roku 2013 vyústila k celoplošnému obmedzeniu fipronilu v Euróskej únii.

save the bees protest

Jeho použitie sa tak postupne znižovalo  a čoraz viac krajín pristúpilo k úplnému obmedzeniu jeho používania. Od 30. septembra sa však používanie fipronilu zakázalo v celej Európskej únii, čo je skvelou správou nielen pre včely, ale aj čmeliaky, motýle a iný hmyz.

Aj napriek tomuto zákazu sú však na trhu stále dostupné iné pesticídy, ktoré naďalej ohrozujú život včiel a iných druhov hmyzu. Neonikotínoidy, ktoré boli v roku 2013 taktiež čiastočne obmedzené, sú v súčasnosti stredobodom pozornosti vedeckých štúdií, ktoré poukazujú na ich významný toxický vplyv na včelstvá a hmyz.

Najnovšie údaje preukázali, že neonikotínoidy predstavujú nebezpečenstvo nielen v laboratóriách, ale aj na poliach. Minulý rok v marci predložila Európska komisia návrh na obmedzenie troch najznámejších pesticídov, menovite klotianidínu, imidaklopridu a tiametoxánu. Aj napriek dostupným dôkazom o ich škodlivosti sa neuskutočnila žiadna aktivita alebo rozhodnutie vedúce k ich zákazu.

Zbavovanie sa konkrétnych druhov pesticídov je však iba krátkodobým riešením, ktoré neprináša ucelené riešenie pre jadro problému., Neudržateľné priemyselné hospodárstvo je príliš veľkým rizikom pre našu planétu. Je preto nutné prijať iný model fungovania poľnohospodárstva, ktorý by dokázal čeliť klimatickým zmenám, stratám biodiverzity a znečisťovaniu vôd v globálnom meradle. Tento model je tiež schopný sprostredkovať  udržateľné hospodárenie, ktoré prináša jedlo pre všetkých.

crops

V Európskej únii sa bude v blízkej budúcnosti diskutovať o prijatí novej reformy (známej ako Spoločná poľnohospodárska politika), ktorá predstavuje šancu na lepšiu propagáciu ekologického poľnohospodárstva a možnosťu vyhnúť sa ďalším potravinovým škandálom. V neposlednom rade by táto reforma mohla napomôcť k záchrane vymierajúcich včelích spoločenstiev ako aj iných druhov hmyzu.

Luis Ferreirim je vedúcim kampane Jedlo pre život pre  Greenpeace Španielsko.