Stavím sa, že ste počuli tie „novinky“. Dôsledky klimatických zmien sa dnes prejavujú všade a bude to ešte horšie, ak si neprestaneme znečisťovať našu cestu do budúcnosti.

Je to deprimujúce. Naháňa to hrôzu. Máte chuť vypnúť.

Ale netreba hneď hádzať flintu do žita. Vedci sa ešte nezastavili a až teraz to začne byť vzrušujúce. Experti z celého sveta budú dokončovať tretiu časť hodnotiacej správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy Organizácie spojených národov (IPCC) a diskutovať o možných spôsoboch boja s touto hrozbou.

Pretieklo veľa vody, odkedy v roku 2007 naposledy hodnotili spôsoby znižovania ničenia klímy.

V politike sme boli svedkami toho, ako v roku 2009 klimatické zmeny zaplnili politické programy a vyvrcholili až v samit v Kodani, o ktorom sa rozprávalo ako o „najdôležitejšom medzinárodnom rokovaní od čias druhej svetovej vojny“. Avšak nedopadlo to najlepšie. Krajiny jednotne odmietli znižovanie emisií a zatiaľ čo sa tým politické jednania ohľadom klímy zabrzdili, emisie ďalej stúpali.

V technologickej oblasti však dnes veci vyzerajú úplne inak. Obnoviteľná energia zaznamenala prelom: je rozšírenejšia, lacnejšia a pripravená popasovať sa so „špinavou“ energiou.

Dnes máme vo svete desaťkrát viac fotovoltaickej energie, šesťkrát viac slnečnej termálnej energie a trikrát viac veternej energie, než tomu bolo v roku 2007. Zatiaľ čo kvóty vo svetovom merítku sú stále skromné, rýchlo narastajú a niektoré krajiny samé už vysoké kvóty dosiahli.

Hosťujúce Nemecko, jedno z najvyspelejších svetových ekonomík, dnes získava takmer 25 % energie z obnoviteľných zdrojov, čo je pokrok oproti 8 % z roku 2002. Do roku 2050 plánuje využívať až 80 % elektriny z obnoviteľnej energie a postupne sa zbavovať tej jadrovej.

Čína zdvojnásobila celkový výkon veternej energie každých dvanásť mesiacov v rozmedzí 2006 a 2011 a v roku 2012 veterná energia Číny dokonca prerástla výrobu elektriny z uhlia. V Indii, kde sa uhoľný priemysel dusí vo svojej nevýkonnosti, korupcii a environmentálnych problémoch, solárna energia, ktorá pred tromi rokmi tvorila len zlomok percenta, sa dnes rozbieha na plné obrátky a stáva sa ekonomicky zaujímavou pre investorov.

A čo viac, náklady na obnoviteľnú energiu poklesli do značnej miery a vytvorili z nej najekonomickejšiu možnosť tvorby novej kapacity v stále vzrastajúcom počte krajín. Velikán v investičnom bankovníctve Citigroup vyhlasuje začiatok „éry obnoviteľných zdrojov“, tvrdiac, že solárna a veterná energia stále viac konkurujú uhliu, plynu a jadru v Spojených štátoch – svetovej jednotke v produkcii elektriny.

Medzinárodná energetická agentúra (The International Energy Agency) oznamuje, že každá krajina môže dosiahnuť vysoké podiely veternej a solárnej energie s nízkymi nákladmi. K tomu je ale potreba zvoliť si systém. Z dlhodobého hľadiska nie je možné snažiť sa uspokojiť „starých hráčov“ a pritom budovať nový systém, ktorý funguje úplne inak. Výsledkom bude len to, že „starí hráči“ so zabehnutými obchodnými modelmi zavelia útok.

 

Rozhodnúť sa medzi novým a starým systémom by nemalo byť zložité. Zatiaľ, čo nám obnoviteľné zdroje preukazujú svoje služby, starý systém robí presný opak. Ropná škvrna plávajúcej vrtnej plošiny Deepwater Horizon, jadrová havária vo Fukušime či zdrvujúci problém znečistenia vzduchu v Číne len urýchľujú prechod k čistejšej a bezpečnejšej dodávke energie. Zachytávanie a uskladňovanie oxidu uhličitého (CCS) so snahou získať čas pre fosílne palivá nezvláda splniť očakávania.

Počítam s tým, že správa Medzinárodného panelu pre zmenu klímy (IPCC) poukáže na nedávne zmeny v energickom systéme, keďže načrtá škálu zmien potrebných pre tento a iné sektory.

To, čo už správa prvej pracovnej skupiny IPCC načrtla, je, že v konečnom dôsledku znečistenie fosílnymi palivami nestačí len obmedziť. Potrebujeme tieto emisie dostať na nulu. A dá sa to splniť. Mnoho miest, regiónov, inštitútov po celom svete si už dalo za úlohu alebo dosiahlo cieľ využívania 100 % obnoviteľných zdrojov na pohon alebo celkovú energiu. Taktiež svetové spoločnosti ako IKEA, Google, Apple, Facebook, Salesforce a Walmart sa zaviazali k 100 % obnoviteľnej energie. Dánsko, ktoré bude v októbri hostiť tohtoročné schválenie správy IPCC, si zaumienilo produkovať 100 % tepla a energií z obnoviteľných zdrojov do roku 2035 a všetku energiu do roku 2050.

Tu je rada pre vlády, ktoré sú v OSN zaseknuté v neustálych bojoch týkajúcich sa „rozdeľovania záťaže“: otvorte oči a čeľte realite. Boj za zastavenie klimatických zmien už viac nepredstavuje bremeno, pokiaľ znamená investície do čistej a inteligentnej dodávke energie. Namiesto bojov o možnosť vypúšťania emisií v roku 2050, čo takto odsúhlasiť v parížskej zmluve budúci rok, že do polovice storočia už viac nebudú pre nikoho existovať „práva na emisie“. Zadaním si dlhotrvajúceho cieľa postupného vyraďovania fosílnych palív a nasmerovaním sa na 100 % obnoviteľných zdrojov pre všetkých do polovice storočia by vlády mohli poskytnúť inšpirujúci, jednotný cieľ pre celé ľudstvo a zameniť negatívnu atmosféru okolo OSN za niečo pozitívne.

Máme dostatočnú technológiu, financie a inteligenciu, aby sme vymenili riskantný energetický systém za čistú a bezpečnú výrobu energiu a časom tak zabránili katastrofickej zmene podnebia. Tak smelo do boja.

P.S. Pani Merkelová a ostatní lídri EU, pre vás to znamená záväzne súhlasiť s cieľom 45 % obnoviteľných zdrojov do júna 2030.

Kaisa Kosonen, Politická radkyňa pre energetiku a klímu Greenpeace