Keď sme vystúpili z autobusu, ako by nám horúci vzduch uštedril ranu. V Proschime, starodávnej obci s 300 obyvateľmi v srdci východonemeckej Lužice, je jedna hodina popoludní. Väčšina zo 40 aktivistov Greenpeace, ktorí prišli z viac ako tuctu krajín, sa ponáhľa do pár vzácnych pruhov chladného tieňa. Johannes Kapelle musí byť potešený, že toľko ľudí túži vstúpiť do starobylého dedinského kostola a otvára ťažké drevené dvere. „Poďte dovnútra, je tam oveľa chladnejšie,“ pozýva hlbokým barytónom priateľsky vyzerajúci sedemdesiatročný muž. Všetci sa vďačne hrnieme do príjemného chladu kostola.

Pán Kapelle žije v Proschime viac než pol storočia. Mal 14, keď po prvý raz hral na dedinské varhany. Hrá na ne dodnes – a má v pláne tak robiť i v nasledujúcich rokoch. Pán Kapelle aktívne bojuje za záchranu svojej obce pred nenásytnými obrovskými rýpadlami spoločnosti Vattenfall. „Tento kostol prežil dve svetové vojny,“ hovorí pán Kapelle. Áno, bol poničený, ale miestni ho opravili. „Teraz môže byť zničený nadobro.“ Tentoraz  však obec neohrozuje vojna. Tentoraz je to hnedé uhlie, ktoré je v pôde pod Proschimom. Pokiaľ švédska energetická korporácia Vattenfall dosiahne svoje a bude povolené rozšíriť povrchovú baňu Welzow – Süd, potom bude toto uhlie vyťažené. A zničený bude nielen tento kostol, ale tiež domovy 800 ľudí v tejto oblasti. V priebehu pár rokov budú táto obec, okolité polia, lúky a lesy premenené na gigantickú prašnú misu holej zeme, ktorá sa bude viac podobať na mesačnú krajinu, ako na krásnu oblasť Lužice.

A to je dôvod, prečo sú tu dnes aktivisti Greenpeace – aby videli, aké zlo predstavuje pre ľudí a prírodu hnedé uhlie. A aby počuli, aké sú plány spoločnosti Vattenfall. Táto švédskym štátom vlastnená spoločnosť má v pláne v tejto oblasti otvoriť päť nových povrchových baní. Pokiaľ na to získa povolenie, 3 000 ľudí stratí svoje domovy. Tiež to bude znamenať, že v uhoľných elektrárňach v okolí budú spálené milióny ton hnedého uhlia. Do vzduchu sa vypustia milióny ton klímy ničiaceho CO2, pretože hnedé uhlie je najšpinavším zdrojom energie. A to všetko len kvôli zvýšeniu zisku spoločnosti Vattenfall. Štúdia totiž preukázala, že k zaisteniu energie pre nemecký trh nie je hnedé uhlie z novo plánovaných povrchových baní potrebné.

Johannes Kapelle proti týmto plánom bojuje. Vie, čo čaká ľudí, ktorí sa nechajú presídliť. Koniec koncov, kvôli povrchovým baniam boli v minulých rokoch v okolí zničené tucty obcí. Trvalo sto rokov, kým novo vytvorená poľnohospodárska pôda na bývalej povrchovej bani znovu získala prirodzenú úrodnosť. Jazerá, ktoré vznikli zatopením starých baní, môžu vyzerať na prvý pohľad pekne, ale často sú životu nebezpečné, pretože brehy sa trhajú a šmýkajú do vody. Blízke rieky sa zafarbujú do hrdzavo červenej, pretože je do nich splachovaný oxid železnatý.

Vo svojom boji proti Vattenfallu však pán Kapelle nie je sám. Aj vy môžete pomôcť ľuďom z Proschimu a ďalším, aby zachránili svoje domovy. Existuje jednoduchá cesta, ako vyjadriť svoj nesúhlas: vytlačte si petíciu proti rozšíreniu povrchovej bane, podpíšte ju a pošlite ju do kancelárie Greenpeace najneskôr do 14. septembra. Nemeckým autoritám, ktoré rozhodujú o plánovanom rozšírení bane Welzow – Süd, musíme petície odovzdať do 17. septembra. Pretože i Vattenfall aktívne zbiera podpisy pod petíciu za rozšírenie bane, potrebujeme každý podpis. Pomôžte nám zastaviť nové povrchové bane!

Je horkou iróniou, že Proschim ohrozuje povrchová baňa na hnedé uhlie. Obec totiž s otvorenou náručou privítala nemecký program „Energiewende“ (prechod k trvale obnoviteľným zdrojom energie). „Vždy sme boli otvorení novým technológiám,“ hovorí pán Kapelle. „Takže sme pochopiteľne skočili po obnoviteľných zdrojoch energie. V Proschime máme fotovoltaiku, veterné elektrárne a zariadenia na výrobu bioplynu. Vyrábame tak ďaleko viac čistej energie, ako potrebujeme.“ Učebnicový príklad „Energiewende“ môže byť zničený špinavým hnedým uhlím z predpotopných dôb. Znie to ako zlý vtip, ale je to smutná realita.

Keď znovu opúšťame Proschim, teplota neklesá. Napriek tomu cítime ešte iný druh tepla. Je to teplo ľudí, ako je pán Kapelle, ktorí sa starajú o niečo, čo im je drahé, o niečo, čo nechcú stratiť a nevidia žiadny dôvod, prečo by ich mal niekto vyháňať. Môžete tomu hovoriť domov.

Podporte ľudí z Proschimu! Pomôžte nám zastaviť ničenie kvôli uhliu! Každý podpis je dôležitý!