Rozhodnutie týkajúce sa Bieloviežského pralesa, ku ktorému  UNESCO dospelo, poukazuje na konanie poľského ministra životného prostredia Jána Szyszka. To ohrozuje stav pralesa ako svetového dedičstva UNESCO. UNESCO zaväzuje Poľsko, aby zabránilo ťažbe dreva v tomto území. Rozhodnutie je založené na správe nezávislých odborníkov UNESCO, ktorí tento les navštívili minulý rok. Stalo sa tak i napriek tlaku zo strany Ministerstva životného prostredia a Štátnych lesov , ktoré sa snažili presvedčiť delegátov, aby zmenili svoj názor. Tento obrovský úspech je víťazstvom pre Poľsko, Bieloviežský prales i medzinárodnú komunitu.

Kľúčové body rozhodnutia UNESCO:

-          UNESCO dôrazne vyzýva Poľsko, aby okamžite zastavilo ťažbu dreva, a to najmä starých stromov.

-          UNESCO poukazuje na to, že výrub stromov z dôvodu bezpečnosti je nadmerne používanou výhovorkou poľskej vlády ("sanitárna" ťažba zahŕňa zdravé stromy a stromy, ktoré nepredstavujú hrozbu pre ľudí).

-          UNESCO poznamenalo, že Poľsko umožnilo zvýšenie ťažobných aktivít bez zhodnotenia potenciálnych vplyvov na univerzálnu hodnotu lesa, pre ktorú bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva.

-          UNESCO zopakovalo svoju požiadavku na prípravu cezhraničného plánu manažmentu pre lesy ako prioritnú záležitosť na zabezpečenie účinnej ochrany lokality.

-          UNESCO uvítalo rozhodnutie bieloruskej vlády zvýšiť ochrannú zónu na bieloruskej strane lesa o 1 250 hektárov.

-          UNESCO požiadalo politické strany, aby sa spojili s výborom Centra svetového dedičstva.

Monitorovanie lesa viedlo k zhodnoteniu súčasných a potenciálnych vplyvov  prebiehajúcich a plánovaných hospodárskych aktivít na univerzálnu hodnotu lesa, ako aj k posúdeniu kritérií potrebných pre klasifikáciu lesa ako svetového dedičstva.

UNESCO s najväčším znepokojením poznamenalo porušenie rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom sa uvádza, že zvýšená ťažba dreva by mohla nepriaznivo ohroziť prirodzený biotop a živočíšne druhy a spôsobiť nezvratnú stratu biodiverzity.

Koalícia environmentálnych mimovládnych organizácií (ClientEarth, Dzika Polska Greenmind, Greenpeace Poľsko, OTOP, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Poľsko) oceňuje rozhodnutie UNESCO, ktoré poukazuje predovšetkým na ochranu svetového dedičstva na základe vedeckých poznatkov. Dúfame, že rozhodnutie UNESCO bude silným podnetom pre účinnú ochranu Bieloviežského pralesa pred ťažbou.

bialowieza

 Tlačová správa, Greenpeace Polska

Preklad: Ivana Kurucová