V súvislosti s aktuálnou témou rizikovosti úsporných CFL žiariviek (Compact fluorescent lamp), na základe dokumentu odvysielaného STV2, sa na Greenpeace Slovensko obracia stále viac ľudí s otázkami výhod, nevýhod žiariviek a pozície Greenpeace k tejto téme.

Greenpeace samozrejme nepodporuje rozširovanie nebezpečných toxických látok do našich domácností, preto už roky požadujeme zvyšovanie kvalitatívnych štandardov aj pri CFL úsporných žiarivkách. V praxi to znamená, že žiadame na EÚ úrovni znižovanie obsahu ortuti v CLF žiarovkách čo najrýchlejší prechod na LED technológie, zabezpečenie dostatočnej osvety pre správnu manipuláciu so žiarivkami, ich separáciu a bezpečnú recykláciu.

Ako príklad aktivít Greenpeace na európskej úrovni môžem uviesť pripomienky k pracovnému dokumentu Európskej komisie už z roku 2007: „Halogénové svetlá a žiarovky by mali byť postupne zakázané a (CFL) žiarivky by mali byť považované iba za prechodné technológie do tej doby, kým budú obsahovať a uvoľňovať  ortuť.“ [1]

Na druhej strane si treba uvedomiť, že masívne nasadenie žiariviek (namiesto klasických neúsporných žiaroviek) výrazne znižuje spotrebu elektrickej energie, čím dochádza aj k znižovaniu zaťaženia životného prostredia ortuťou. Spaľovanie uhlia v uhoľných elektrárňach na Slovensku uvoľní do životného prostredia ročne okolo 100 kg ortuti. Pokiaľ by na každého občana Slovenska pripadla jedna úsporná CFL žiarivka, tak to znamená spolu okolo 1 kg ortuti po dobu 7 - 8 ročnej životnosti žiariviek. Ortuť je navyše uzatvorená v žiarivkách a pri správnej manipulácii a recyklácii nedochádza k uvoľňovaniu ortuti do životného prostredia.

Kým 5 miliónov kusov žiaroviek spotrebuje ročne cca 500 GWh (čo je takmer štvrtina ročného výkonu uhoľnej elektrárne v Novákoch), tak rovnaké množstvo žiariviek spotrebuje počas roka iba 100 GWh.

Teoreticky teda platí, že keby sme znížili výkon uhoľných elektrární o množstvo ušetrenej elektriny vďaka rozšíreniu úsporných žiariviek, tak môžeme znížiť emisie ortuti o 9 kg ročne! To je deväťkrát viac ortuti než je uzavretých v žiarivkách, ktoré však vydržia dlhšie ako rok!

Pri rozbití žiariviek sa zdravotný vplyv často preceňuje, čo však neznamená, že nemá žiadny vplyv na zdravie a prostredie, preto uprednostňujeme rozširovanie LED osvetlenia. Koncentrácia ortuti v súčasných žiarivkách je však tak malá (0,15 – 0,20 mg), že nemôže pri náhodnom rozbití raz za niekoľko rokov, spôsobiť prakticky žiadne zdravotné problémy. Citujúc zo zdravotnej správy Európskej komisie: „Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie CFL žiarivky mohlo predstavovať akékoľvek zdravotné riziká pre dospelých a riziko vplyvu na plod, ktorý môže byť vystavený vplyvu prostredníctvom svojej matky, je zanedbateľné.“ [2]

Nehovoriac o ďalších negatívnych aspektoch spaľovania uhlia alebo jadrového paliva.[1] http://env-ngo.eup-network.de/fileadmin/user_upload/ENGOs_Intern/Position_Papers/Final_position_Env_NGO_Office_lighting_IM.pdf  - Comments of Environmental NGOs on the EC Working Document on possible ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for ballasts and luminaires used with these lamps, and on the conditions for the indication of suitability of lighting products for office lighting