Včely sú považované za ,,kráľovné biodiverzity“, avšak neustále dochádza k poklesu včelej populácie, čo je výsledkom narušeného priemyselného a poľnohospodárskeho systému, ktorý intenzívne využíva chemikálie a rozľahlé umelé monokultúry. Tento systém je presadzovaný agrochemickými spoločnosťami ako sú Bayer, Syngenta a BASF.

Ďalším krokom v našej kampani za záchranu včiel a poľnohospodárstva je aj naďalej poukazovať na zlyhanie súčasného modelu poľnohospodárstva a jeho dopad na včely. Organizácia Greenpeace dnes zverejnila vedeckú správu nazvanú Bremeno včiel – analýza zvyškov pesticídov v peli zachytenom včelami a v ich materskej kašičke.

Štúdia ukázala, že viac ako dve tretiny peľu, ktoré včely robotnice nazhromaždili na poliach a doniesli späť do úľa, boli kontaminované až sedemnástimi rôznymi toxickými chemikáliami. Počas výskumu bolo zistených celkovo päťdesiattri rozličných chemických zložiek, ktoré predstavovali široké sprektrum pesticídov. Tento výskum je k dnešnému dňu jeden z najväčších vedených výskumov svojho druhu v Európe a zahŕňa viac než sto vzoriek odobratých v dvanástich európskych krajinách počas jedinej úrodnej sezóny.

Široké spektrum toxických chemikálií nájdených v peli ukazuje, že včely v úli alebo pri hľadaní potravy môžu byť vystavované zmesi insekticídov, akaricídov a fungicídov. Takýto jedovatý peľ je priamou hrozbou pre celú včeliu populáciu, nakoľko kolónia, t.j. larvy, robotnice a trúdy, sa týmto peľom živí a je pre ňu zdrojom proteínov a energie.

Vystavovanie lariev a včiel spomínaným toxickým pesticídom je seriózna téma, pretože, ako ukázal nedávny výskum, vzájomné pôsobenie viacerých chemických komponentov môže viesť k tomu, čo sa nazýva kokteilový efekt, teda že spoločné pôsobenie viacerých látok naraz môže byť pre včely ešte toxickejšie ako jedna chemikália osamote.

Niekoľko štúdií naviac ukazuje, že pesticídy môžu oslabiť imunitný systém hmyzu, ktorý sa tak stane náchylnejší k chorobám, patogénom a parazitom, ako je napríklad roztoč zvaný klieštik. Tieto choroby a parazity len zväčšujú už teraz veľký počet hrozieb, ktorým včely musia čeliť.

Úbytok včiel musí prestať

Hoci sa včely a ďalší opeľovači môžu zdať nie veľmi významnou časťou nášho potravinového reťazca, v skutočnosti zohrávajú zásadnú úlohu v ochrane našej potravy. Jedna tretina našej potravy a väčšina kvitnúcich rastlín na planéte sú opeľované včelami alebo inými opeľovačmi. Hodnota globálneho opeľovania bola vyčíslená na približne 265 miliárd eur ročne.

Zmena, ktorá by ochránila naše včely a poľnohospodárstvo, je v súčasnosti veľmi potrebná. Greenpeace, s vašou pomocou, chce, aby zodpovední politici rozšírili existujúce neúplné zákazy štyroch najnebezpečnejších pesticídov vraždiacich včely a spravili ich trvalými. Taktiež je naliehavo potrebný zákaz všetkých pesticídov škodiacich včelám. Potrebujeme mať dôkladne premyslený plán na pomoc včelám a ostatným opeľovačom, na monitorovanie ich zdravia a na zníženie ich vystavovania nebezpečným chemikáliám. Finančné dotácie by taktiež mali smerovať inde ako k deštruktívnemu priemyslenému poľnohospodárstvu.

Ekologické poľnohospodárstvo je lepším modelom – nie len pre včely, ale aj pre celú planétu.

Ekologické poľnohospodárstvo produkuje potraviny bez použitia včelám škodiacich chemikálií a spolieha sa na neznečisťujúce a dlhotrvajúce techniky proti škodcom. Zvýšenie biodiverzity, prilákanie užitočného hmyzu, striedavé obhospodárovanie pôdy, zmiešané hospodárenie (zahŕňa aj chov dobytka) a zapojenie dostupných miestnych nízkonákladových technológií sú nástroje ekologického poľnohospodárstva, ktoré pomáhajú chrániť našu pôdu, vodu a ovzdušie. Jedine ekologické poľnohospodárstvo nám umožní zachrániť naše včely a produkovať zdravé potraviny bez znečisťovania prostredia chemickými látkami.

Pridajte sa k nám a staňte sa členom svetového hnutia na záchranu včiel a propagáciu ekologického poľnohospodárstva podpísaním našej petície na http://sos-bees.org.

Matthias Wüthrich, aktivista pre Greenpeace Ecological Farming a líder Európskeho projektu na záchranu včiel v Greenpeace Švajčiarsko