Kumi Naidoo

V novembri to budú tri roky, čo som bol menovaný výkonným riaditeľom Greenpeace International. Znamenalo to pre mňa príležitosť stať sa súčasťou organizácie, ktorá dlhodobo patrí medzi najaktívnejšie v upozorňovaní na nebezpečenstvá deštrukcie životného prostredia a klimatických zmien.

Greenpeace je hnutie, ktoré vedie svoje kampane aj za pomoci nenásilných priamych akcií. Občianska neposlušnosť sa zdá byť jedinou efektívnou cestou, ako tlačiť na vlády štátov. Práca Greenpeace dáva preto prísľub do budúcna.

Sme stále sa vyvíjajúcou organizáciou. Preto by som sa s Vami rád podelil o svoje, dnes už trojročné, postrehy a skúsenosti s prácou a o práci v Greenpeace.

V sérii nových webových videí s názvom „Žiť pre vec“ (pozn.: angl. „Living for a cause“) Vám chcem ukázať inú, odlišnú stránku organizácie – tú, o ktorej som sa sám dozvedel. Bude odrážať môj pohľad „zvnútra“ organizácie pre všetkých tých, ktorí nás síce poznajú, ale zatiaľ neuvažovali nad zapojením sa do našich aktivít. Obraciam sa tiež k tým, ktorí nás nikdy predtým nebrali vážne.

Každý deň ma inšpiruje zanietenie a ambicióznosť aktivistov Greenpeace – v prvej línii v styku s verejnosťou, ale tiež tých „zo zákulisia“, ktorí svojou prácou významne prispievajú k dobrému fungovaniu organizácie.

Keď som začal pracovať v Greenpeace, bol som prekvapený, koľko z mojich pôvodných očakávaní sa ukázalo byť mylnými. Išlo nielen o predstavy o „hippie“ aktivistoch s bradami, či bande ľavicových anarchistoch, medzi ktorých sme tak často zaškatuľkovaní. Práve o to, čo bolo pre mňa samotného najväčším prekvapením, by som sa chcel s Vami podeliť.

Žijeme vo svete, kde sme takmer každý deň svedkami zlyhania multilaterálnych procesov počas udalostí ako bol napríklad summit Rio+20, vidíme posilňujúcu sa mocou nadnárodných korporácii - a to aj na politickej scéne - a sledujeme zmenšujúce sa možností demokracie a občianskej spoločnosti.

Všetky tieto problémy volajú po rôznych druhoch aktivizmu. Ako medzinárodná ekologická organizácia, je Greenpeace dobre pripravená čeliť týmto výzvam. V skutočnosti sme za posledné tri roky zásadne zmenili spôsob, akým sa organizujeme a robíme kampane.

Presun prostriedkov

Jednou z najdôležitejších zmien je uvedomenie si čoraz väčšej dôležitosti tzv. globálneho Juhu.

Cielene zameriavame svoje zdroje na krajiny ako sú Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika, tzv. „BRICS“. Počas môjho pôsobenia boli práve tieto ohniskom niekoľkých kampaní, na ktoré môžeme byť najviac hrdí.Detox

Pôsobenie organizácií ako Greenpeace nie je v Číne jednoduché, napriek tomu však bola naša globálna kampaň „Detox“ úspešná. Niekoľko globálnych korporácií ako Nike, Adidas H&M a najväčšia čínska športová značka Li-Ning prijali záväzky, že do roku 2020 zmenia svoje dodávateľské reťazce tak, aby v procese výroby ani samotných výrobkoch neboli prítomné žiadne nebezpečné chemikálie.

Bude to mať nepochybne obrovský vplyv na rieky, jazerá a vodné kanály v krajinách ako je Čína, kde prebieha rozsiahla priemyselná výroba.

Reakcia v čase krízy

Minulý rok sme vo Fukušime opäť ukázali našu schopnosť rýchlo odpovedať na prebiehajúcu krízu.

Po udalostiach v marci 2011 – zemetrasení a jadrovej havárii, náš vyškolený tím špecialistov na radiáciu skúmal, dokumentoval a odhalil rozsah rádioaktívnej kontaminácie mimo tzv. „zakázanej“ zóny.

Vydesenej verejnosti sme poskytli nezávislé informácie a tlačili sme na kompetentné úrady, aby zlepšili ochranné opatrenia.

Stále viac sa zameriavame na korporátnu zodpovednosť. Viedli sme niekoľko kampaní proti nadnárodným firmám spojených s deforestáciou pralesov v Indonézii. Vďaka tlaku zo strany našich podporovateľov sa nám podarilo presvedčiť firmy ako Nestle či Mattel, aby zmenili svoje dodávateľské politiky a neprispievali už k ničeniu indonézskych dažďových lesov a rašelinísk.

Nenásilná konfrontácia

Napriek mnohým zmenám však stále ostávame organizáciou, ktorá bude prinášať svedectvo a pravdivé informácie, aj keď tieto budú pre mnohých ľudí pri moci nepohodlné. Napriek tomu, že preferujeme dialóg, nebojíme sa nenásilne konfrontovať ich deštruktívne praktiky a vytvoriť priestor pre zmenu.

#savethearcticMinulý rok som vstúpil na palubu vrtnej plošiny Leiv Eiriksson firmy Cairn Energy pri pobreží Grónska. Zatkli ma. Mal som vtedy so sebou petíciu podpísanú od 50 000 podporovateľov z celého sveta.

Avšak už pri tohtoročnej kampani na záchranu Arktídy sme vyzbierali viac ako jeden milión podpisov od ľudí, ktorí podporili našu výzvu za zákaz ťažby ropy v pobrežných vodách na Arktíde.

Je to jasný dôkaz, že ľudia stále viac a viac strácajú vieru v schopnosti vlád štátov viesť nás, a tiež, že organizácie ako Greenpeace sú v súčasnosti veľmi dôležité.

Ak ešte nie ste naším podporovateľom, vyzývam vás, aby ste si to premysleli.

Napriek tomu, že finančnej podpory si vážime, stále viac sa snažíme získať aj „sociálnu“ podporu na kampane, ktoré vedieme „online“.

Vaša snaha bude nakoniec odmenená a nie je lepšieho pocitu ako život strávený „žitím pre vec“.

Preklad: Adriana Gálová