Načo sú nám EÚ ciele 2030?

Story - 23. októbra, 2014
V posledných dňoch sa čoraz viac hovorí o energeticko-klimatických cieľoch Európskej únie do roku 2030. Načo nám vlastne sú? A prečo je dôležité, aby európski lídri prijali dobré a ambiciózne riešenie?

23. a 24 októbra sa lídri EÚ stretnú v Bruseli, aby sa dohodli na európskych klimatických a energetických cieľoch do roku 2030, zahŕňajúc ciele pre znižovanie emisií uhlíka, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov a zvyšovanie energetickej účinnosti. Pozrite si jednoduché vysvetlenie prečo potrebujeme, aby lídri EÚ schválili ambiciózne a záväzné ciele pre nižovanie emisií CO2, podiel obnoviteľných zdrojov energie a úspory energie.

23. októbra 2014

© Greenpeace