Nemecko bez jadra do 2022 – nemožné?

Story - 7. júna, 2012
Keď v roku 2011, po jadrovej havárii v japonskej Fukušime vyhlásila nemecká kancelárka Angela Merkelová, že Nemecko bude do roku 2022 najväčšou priemyselnou krajinou, ktorá odstaví všetky jadrové reaktory, málokto tomu veril. Objavovali sa a dodnes sa objavujú názory, že išlo o čisto politické rozhodnutie a v budúcnosti bude určite zmenené, pretože bez jadra to jednoducho nepôjde.

7. júna 2012 Obnoviteľné zdroje energie v Nemecku

oze 2 © Paul Langrock/Zenit/Greenpeace

 

Energiewende, čiže energetická revolúcia, však v Nemecku trvá už 10 rokov. Prvé rozhodnutie padlo v roku 2000 spolu so zavedením zákona o obnoviteľných zdrojoch energie. V roku 2011 sa Nemecko len vrátilo k pôvodnému plánu, a teda sa nerozhodlo zo dňa na deň. Osem zo 17 funkčných reaktorov je už nadobro odstavených, ďalšie budú vyradené z prevádzky postupne, šesť do roku 2021 a tri najnovšie v roku 2022.

Vplyv na emisie skleníkových plynov

Pred rozhodnutím o vyradení jadra pochádzalo približne 23 % elektrickej energie v Nemecku práve z jadrových reaktorov. Ich kapacitu chce Nemecko nahradiť obnoviteľnými zdrojmi energie. Do roku 2020 má z obnoviteľných zdrojov pochádzať minimálne 35 % elektriny, 50 % do roku 2030, 65 % do 2040 a viac ako 80 % do roku 2050. Tieto plány sú podložené reálnymi výpočtami a správnym legislatívnym nastavením. Už v roku 2011 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov až 20 % elektrickej energie, čo je asi 150 percentný nárast v porovnaní s rokom 2002.  Preto sa netreba obávať rýchlej výstavby elektrární na fosílne palivá a ich negatívny vplyv na životné prostredie.

Napriek rozhodnutiu o odstavení reaktorov si Nemecko stanovilo cieľ redukcie emisií o 40 percent do roku 2020, čo je vyšší cieľ, ako im vyplýva z Kjótkeho protokolu. Aj z tohto dôvodu nedošlo od marca 2011 k povoleniu na výstavbu jedinej uhoľnej elektrárne, a ani nehrozí budúca výstavba veľkého množstva týchto zdrojov.  Ďalšiu redukciu emisií skleníkových plynov majú Nemecku priniesť aj energetické úspory a využívanie energeticky efektívnych technológií.

Bezpečnosť dodávok

Jadrový priemysel sa nám taktiež snaží nahovoriť, že aj keď Nemecko odstaví svoje reaktory, naďalej bude energiu týchto zdrojov využívať vo forme dovozu. Nemecko aj napriek odstaveniu skoro polovice svojich reaktorov zostalo podľa nemeckého štatistického úradu čistým vývozcom, čiže v priemere viac elektriny vyviezlo, ako doviezlo. Nehovoriac o tom, že počas tuhej zimy v roku 2012 boli dodávky elektriny natoľko stabilné a dostatočné, že Nemecko vyvážalo veľké  množstvo elektriny do jadrového Francúzska, ktoré trpelo jej nedostatkom.  A keďže odstavovanie ostatných reaktorov je naplánované postupne počas 10 rokov, predstavitelia tejto ekonomicky silnej krajiny majú už teraz plán, ako tieto zdroje postupne nahradia tými obnoviteľnými.

Podľa Nemeckej energetickej asociácie sa už teraz stavia vyše 30 000 MW nových zdrojov a vláda navyše vo svojom Akčnom pláne pre obnoviteľné zdroje energie očakáva, že k tomu ešte pribudne viac ako 40 000 MW obnoviteľných zdrojov. Práve toto by malo prispieť k tomu, aby 21 000 MW zo 17 jadrových reaktorov bolo bez problémov nahradených včas a bez vážnejších problémov.

7. júna 2012 Veterné elektrárne pri jadrovej elektrárni v Nemecku

vietor a jadro © Paul Langrock/Greenpeace

Financie

Veľa sa rozpráva o tom, aký obrovský negatívny vplyv bude mať odstavenie jadra na cenu elektriny pre priemysel a domácnosti. Veľkoobchodné ceny elektriny v Nemecku sú však porovnateľné s krajinami s vyšším podielom elektriny z jadra.

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov má v porovnaní s konvenčnými zdrojmi obrovskú výhodu: na výrobu elektriny zo slnka, vetra, či geotermálu nepotrebujete počas celej životnosti elektrární nakupovať palivo, čiže viete presne vypočítať, aká bude cena elektriny aj o 15 – 20 rokov. Ceny samotnej technológie medziročne klesajú a s nimi aj výkupné ceny garantované štátmi po celom svete.

V podstate sa ani nedá porovnať, či je cena obnoviteľných zdrojov vôbec vyššia ako cena jadra, pretože celý energetický trh je deformovaný priamymi či nepriamymi dotáciami do jadrovej energetiky.  Jedno je však isté, cena obnoviteľných zdrojov neustále klesá a postupne nastane situácia, že tento priemysel nebude potrebovať žiadne dotácie od vlád. Jadrový priemysel na druhej strane pohlcuje peniaze daňových poplatníkov už skoro 60 rokov svojej existencie a zmena tohto stavu je v nedohľadne.

Nemecko sa rozhodlo postaviť svoju silnú ekonomiku na čistých a bezpečných zdrojoch energie, čomu sa celá krajina rýchlo prispôsobuje a na tomto rozhodnutí stavia svoju budúcnosť. Nikto, ani nemecká vláda, ani nemeckí občania netvrdia, že ide o ľahký krok, ktorý nesprevádzajú prekážky a výzvy. Tento krok je však reálny a Nemecko je na najlepšej ceste ukázať celému svetu, že výhody rozvoja obnoviteľných zdrojov a energetických úspor vysoko prevyšujú výhody využívania jadrových reaktorov, ktoré môžu  ohroziť zdravie miliónov ľudí a ochromiť ekonomiku na desaťročia. Nádeje krajín, ktoré chcú stavať nové reaktory s víziou predaja elektriny z nich do Nemecka, ktoré podľa nich bude túto energiu o 10 či 20 rokov potrebovať, sú naivné.