Peniaze od znečisťovateľov patria do úspor energie

Story - 3. októbra, 2012
Greenpeace Slovensko sa už od mája tohto roku snaží presvedčiť Ministerstvo životného prostredia ale aj Ministerstvo hospodárstva, aby využilo prostriedky z aukčného predaja emisií CO2 v rokoch 2013-2020 na podporu úspor energie.

3. októbra 2012 Úspory energie

Podpora úspor energie by znamenala nové pracovné miesta, znižovanie skleníkových plynov a šetrenie peňazí občanov na energie. ©Greenpeace/Tomáš Halász

 

Spracovali sme materiál s názvom Zelená energia, ktorý zdôvodňuje potrebu vytvorenia Programu na podporu úspor energií a obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a verejných budovách. Verejnosť na rozdiel od firiem a štátnych inštitúcií nemá možnosť žiadať prostriedky z eurofondov, obciam sú zase výrazne škrtané ich rozpočty. Poplatky od znečisťovateľov sú tak ideálnym a logickým zdrojom na podporu úspor energií, znižovania emisií, zlepšenie ekonomickej situácie tisícov rodín a tvorbu reálnych zelených pracovných miest, o ktorých sa toľko hovorí v programovom vyhlásení vlády.

Posledné aktivity zodpovedných štátnych orgánov však poukazujú na to, že chce vláda utopiť tieto peniaze od znečisťovateľov v štátnom rozpočte ako neadresný príjem[1], alebo sa väčšia časť týchto peňazí vráti znečisťovateľom na ich investície[2]. Vláda už vo svojom uznesení zo septembra 2012[3] rozhodla o tom, že chce podporiť ťažbu a spaľovanie nekvalitného slovenského hnedého uhlia.

Greenpeace apeluje na vládu, aby tieto prostriedky využila rozumne a to podporou úspor energií a obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a verejných budovách. Vytvorenie dotačného programu pre tieto účely by tak mohlo Slovensku priniesť okolo 10 000 nových a udržaných pracovných miest v oblasti úsporných technológií, inštalatérskych a stavebných firiem a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Vďaka takémuto využitiu peňazí od znečisťovateľov by sme dokázali znížiť emisie CO2 o takmer 5%, približne 200 000 domácností by výrazne znížilo výdavky na energie a zlepšilo by tak svoju sociálnu situáciu. V Čechách dokázal program Zelená úsporám[4] len v roku 2010 zamestnávať viac ako 19 000 ľudí, v Nemecku podobný program KfW[5] viac ako 200 000 ľudí.

Podporte aj vy Výzvu adresovanú Robertovi Ficovi, Podporme úspory energie, nie uhlie!: NieUhliu.sk[1] Pripomienka Ministerstva financií v pripomienkovom konaní k Zákonu o obchodovaní s emisiami CO2: „Alokácia týchto príjmov do štátneho rozpočtu neobmedzuje ich použitie na environmentálne ciele. Výnosy z kvót môžu byť použité aj na financovanie Environmentálneho fondu, ktorý je každoročne financovaný priamo zo štátneho rozpočtu. Tento fond tiež nie je jediným zdrojom financovania „zelených projektov“. Navyše čl. 10 ods. 3 Smernice 2003/87 ES takúto stopercentnú alokáciu príjmov z aukcií neprikazuje, iba odporúča, aby bolo „aspoň 50% takýchto výnosov použitých na zelené ciele“ (should be used).“

[2] http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-147947 - strana 15, § 18 Dražba kvót a využitie výnosov, odsek (6) a (7)

Kategórie