Rakúsko už bude naozaj bezjadrové

Story - 18. apríla, 2012
Kritici rakúskeho postoja k jadrovej energetike často zdôrazňujú, že síce krajina jadrové elektrárne neprevádzkuje, dováža ju zo zahraničia. Už čoskoro to však nebude pravda. Na stretnutí mimovládnych organizácií, spolkovej vlády Rakúska a rakúskych dodávateľov elektrickej energie došlo k dohode, ktorá bude v praxi znamenať zastavenie dovozu jadrovej energie do Rakúska.

18. apríla 2012 Rakúsko bude naozaj bez jadrovej energie

Riaditelia organizácií Greenpeace a Global 2000 v Rakúsku na protijadrovom samite vo Viedni žiadajú o zavedenie mechanizmu na zastavenie dovozu jadrovej energie do Rakúska.

Každá kilowatthodina elektrického prúdu bude musieť mať v Rakúsku od roku 2015 certifikát pôvodu. Zároveň sa všetci rakúski dodávatelia elektriny dobrovoľne zaviazali, že nebudú ponúkať svojim zákazníkom elektrinu z jadrových zdrojov.

Výsledky jednania:

•    v Rakúsku bude označovanie pôvodu všetkej elektrickej energie právne záväzné, distribúcia elektrického prúdu neznámeho pôvodu bude zakázaná
•    dodávatelia energie sa zaväzujú, že pre zásobovanie koncových zákazníkov nebudú odoberať jadrovú energiu
•    bude vytvorená značka „bezjadrovej energie“, prostredníctvom ktorej budú môcť distribútori informovať zákazníkov, že nedodávajú ani inak nevyužívajú jadrovú energiu.

Dodávanie necertifikovanej alebo jadrovej energie má byť pre domácnosti ukončené 1. januára 2013, pre priemysel kvôli dlhodobým zmluvám od januára 2015.

Po týchto opatreniach bude existovať jediná možnosť prístupu jadrovej energie do Rakúska a to cez firemných spotrebiteľov, ktorí ju kupujú priamo od zahraničných dodávateľov. Aj tí však budú musieť jej pôvod doložiť a ukázať. Avšak takto nakupuje v Rakúsku energiu len malé množstvo firiem a nie je pravdepodobné, že by v tejto krajine bol pre nich otvorený odber jadrovej energie prínosom.

Táto dohoda je veľkým úspechom. Nielen, že sa stane Rakúsko prvou naozaj bezjadrovou krajinou, ale je veľmi otázne, kam bude jadrový sektor vyvážať svoju nespotrebovanú energiu, ak sa k Rakúsku pridajú aj ďalšie krajiny. Tento krok je jasným signálom pre potenciálnych investorov do jadrovej energetiky.

Aj Slovensko má v pláne budovať svoje nové reaktory hlavne na vývoz energie do zahraničia. S narastajúcou nevôľou európskych občanov používať jadrovú energiu je však dlhodobo diskutabilné, či ju bude kam vyviesť.

Ako sa dá spoznať jadrová energia vyrobená v jadrovej elektrárni?

V samotnej zásuvke samozrejme nijako. Technicky nie je možné rozlíšiť, či vám elektróny vašich spotrebičov rozkmital generátor v Mochovciach, Gabčíkove alebo pochádzajú zo slnečnej elektrárne. Energetika však nie je len o fyzike ale aj o ekonomike a účtovníctve. Elektrinu, ktorú výrobca do siete dodá od neho musí niekto kúpiť a často aj ďalej predať koncovým spotrebiteľom. Na to práve bude v Rakúsku slúžiť certifikát. Ak jadrovú energiu nikto nekúpi, môže ju samozrejme výrobca dodať do siete zadarmo, ale pochopiteľne stráca svoj ekonomický zmysel. Dohoda teda ošetruje ako a od koho Rakúšania elektrinu nakúpia. Už dnes obchodníci certifikujú elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Ide teda odsvedčený a  funkčný systém. V Rakúsku si zároveň môžete ako spotrebiteľ vďaka tomuto označovaniu vybrať, akého dodávateľa chcete, podľa toho, akú energiu predáva.

Kategórie