Shell: Drahý Greenpeace, vieme, kde bývate

Story - 18. mája, 2012
V stredu ráno došiel do kancelárie Greenpeace Nemecko dôležito vyzerajúci list od spoločnosti Shell, respektíve od Právneho oddelenia Shellu. V nasledujúcich 24 hodinách dorazil do ďalších kancelárií Greenpeace v rôznych krajinách, vrátane Slovenska. Dostala ho dokonca aj naša Greenpeace Science Unit, čo sú naši vedci a pracovníci v laboratóriách. Shell nám chce evidentne niečo povedať.

Jeden z protestov proti lodi Nordica, ktorá ide na pomoc ťažiarskym plavidlám Shellu.

A to síce: Vieme, kde bývate, vieme, kde spíte.

Samozrejme parafrázujeme. Ale je pravdou, že Shell si chce byť rozhodne istý, že každá kancelária Greenpeace na svete a) vie o súdnom zákaze, ktorý si dali spraviť proti Greenpeace USA a b) že, ak akákoľvek kancelária vôbec pomyslí na to ísť na Aljašku a protestovať v blízkosti jedného z ich ťažobných plavidiel, Shell rozbalí veľké právne zbrane a namieri ich rovno na nás.

Ako to už býva, nemuseli sa toľko namáhať. Všetky Greenpeace kancelárie sú si plne vedomé súdnym zákazom, ktorý si Shell zadovážil proti Greenpeace USA – najmä preto, že v našej dlhej histórii nie sme veľmi obľúbení medzi znečisťovateľmi. Súdny zákaz Shellu vyčnieva medzi ostatnými ako jeden z najprísnejších a najrozsiahlejších právnych opatrení proti kancelárii Greenpeace. Je na vrchole rebríčka spolu s tým od firmy Cairn, ktorá si zadovážila zákaz šírenia obrázkov a nahrávok po sociálnych sieťach z akcie pred ich sídlom.

Súdny zákaz nedovoľuje Greenpeace USA robiť nenásilné protesty (legálne či nie) kdekoľvek v blízkosti ťažobných plavidiel Shellu v Spojených štátoch. Prečo? Podľa listu od Shellu, nechcú aby žiadne protesty ohrozovali „ich práva, záujmy a investície v ťažbe ropy a plynu na území prenajatom USA“.

Zaujímavé je, že Shell zároveň vyhlasuje, že má obavy z „hrozby plynúcej z takých aktivít (protestov)... pre okolité životné prostredie“ – ale evidentne nie z hrozby plynúcej z ťažby ropy so zastaranou technológiou  v jednom z environmentálne najcitlivejších prostredí na planéte.

Kým právnici Shellu bojujú proti slobode slova a práva protestovať, lode Shellu pokračujú na svojej ceste k Arktíde. Ak bude podľa Shellu, ich vrtáky sa dajú do práce už o niekoľko mesiacov a začnú meniť nedotknutú scenériu aljašských ľadovcov a jej vody na industriálnu spúšť.

Dobrou správou ale je, že Shell očividne cíti tlak. Súdny zákaz, spolu s nezvyčajnými preventívnymi legálnymi krokmi proti množstvu organizácií, nám ukazujú, že masívna vlna opozície verejnosti a série nenásilných protestov ich zaskočila a robia Shell nervóznym.

Pokiaľ bude mať Shell v pláne nenávratne poškodiť Arktídu, my budeme stáť proti nim. Greenpeace USA sa odvolal proti súdnemu zákazu a pokračuje v mobilizácii verejnosti, ktorá je proti plánom Shellu. My všetci budeme naďalej bojovať, aby sme zastavili Shell a zachránili Arktídu. Postavte sa k nám a k ďalším 450 000 ľuďom, ktorí robia kampaň za zastavenie Shellu a záchranu Arktídy.


Kategórie