Sme s Vami!

Story - 4. decembra, 2014
Dnes sa v Španielsku začína mimoriadne sledovaný súdny proces proti 16-tim aktivistom Greenpeace a jednému freelance fotografovi, ktorí sa v roku 2011 zúčastnili na nenásilnom proteste za ochranu životného prostredia.

Pätnásteho februára 2011 španielski aktivisti Greenpeace  nenásilne protestovali pred jadrovou elektrárňou v Confrets (Valencia) proti predĺženiu jej fungovania. Šestnásť aktivistov počas protestu na jednu z chladiacich veží vyliezlo a napísalo na ňu odkaz „PELIGRO NUCLEAR“ (Jadrový Hazard).

© Greenpeace

 

Nenásilnou akciou tak chceli požiadať španielsku vládu, aby nepredlžovala životnosť jadrovej elektrárne, ktorej mala čoskoro vypršať platnosť licencie na prevádzku. Mesiac po nenásilnom  proteste jej licenciu aj tak predĺžili a to až do roku 2021.

© Greenpeace

 

Dnes hrozí 17-tim ľuďom, ktorým nebolo jedno, čo sa deje s našou planétou, väzenie vo výške dvoch rokov a osem mesiacov.  Článok 45.1 španielskej ústavy pritom hovorí, že „každý má právo využívať životné prostredie adekvátne pre svoj osobný rozvoj, rovnako, ako má povinnosť  chrániť ho.[1]“ Proti uväzneniu 17-tich ľudí sa vyjadrilo viac ako 100 organizácií, osobností aj celebrít.  Svoju podporu chceme vyjadriť aj my tu, v Greenpeace Slovensko. Ochrana životného prostredia je totiž našou povinnosťou a právom. Držte sa, priatelia! Sme s Vami!

 

 

 

Kategórie