Takmer polovica jedla v Európe a 60% potravín na Slovensku obsahuje rezíduá pesticídov

Pridať komentár
Story - 18. marca, 2015
V takmer polovici plodín (45%), ktoré testoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), sa našli rezíduá – zvyšky pesticídov. Vyplýva to z výskumu, ktorý tento úrad zverejnil minulý týždeň.

Napriek tomu, že EFSA považuje tieto množstvá za bezpečné, účinky viacerých pesticídov v jednej plodine (násobenie rezíduí  -  „kokteil“ pesticídov) zatiaľ neskúmali. Takéto „kokteily“ pesticídov našli v 27,3 % vzoriek. EFSA zhrnula, že je veľmi nepravdepodobné, aby prítomnosť iba jedného druhu pesticídu ohrozovala zdravie spotrebiteľa. Netestovali ale vplyv takéhoto zmiešaného „kokteilu“ pozostávajúceho z rezíduí viacerých pesticídov.

Martin Dermine z PAN (Pesticide Action Network)-Europe reagoval: „Štatistika týkajúca sa jedného druhu rezíduí pesticídov v potravinách je príliš povrchná. Zatiaľ čo 97 % potravín, ktoré sa v EÚ spotrebujú, nepresahuje povolené maximum (Maximum Residue Level - MRLs), súčet všetkých rezíduí zistených v potravinách počas uplynulých rokov výrazne narástol, čo je veľmi znepokojujúce. Nemôžeme s istotou určiť dôsledky týchto rôznych kombinácií rezíduí pesticídov na zdravie ľudí.“

V tejto zelenine pesticídy nenájdete. Pochádzajú totiž z biofarmy v maďarskej dedinke Hernádszentandrás . Ilustračné foto.

 

Tatiana Santos z EEB (European Environmental Bureau) povedala: „EFSA pravidelne znižuje maximálnu hodnotu rezíduí pesticídov v potravinách, keďže nové údaje ukazujú, že nastavovanie maximálnej povolenej hodnoty toxicity je iba teoretické. Jedinou štatistikou, ktorú by EFSA mohla považovať za maximálne bezpečnú, je hodnota „nulových rezíduí pesticídov“.

Na Slovensku kontroluje rezíduá pesticídov Štátna veterinárna a potravinová správa. Podľa ich správy sa na Slovensku za rok 2013 zistili rezíduá pesticídov pod MRL v 59,4 % vzorkách. Len 1,6 % vzoriek vyhodnotili ako nevyhovujúce. „Obe správy – aj európska aj slovenská – vyznievajú optimisticky. Vo viac ako polovici potravín sú síce rezíduá prítomné, ale oficiálne neprekročili maximálne limity MRL. Otázkou je, či takto nastavený systém dostatočne chráni spotrebiteľa, keď účinky násobenia rezíduí pesticídov, tzv. kokteily skúmané nie sú,“ reagovala Katarína Nikodemová za Greenpeace Slovensko.

Za povšimnutie v európskej správe stojí aj porovnanie, koľko vzoriek analyzovali v členských štátoch. Zatiaľ čo za Slovensko sa analyzovalo iba 671 vzoriek, za geograficky porovnateľné Slovinsko to bolo až 1 067 vzoriek potravín. „Je to približne o tretinu viac ako na Slovensku. Dlhodobo sa na analýzach rezíduí pesticídov v SR šetrí, to je neakceptovateľné. Navyše, spotrebitelia nemajú dosah na zistené údaje, keď sú aktuálne, ale až po dvoch rokoch, keď sú štatisticky, neadresne spracované, napriek tomu, že sú za verejné financie!“ uzavrel Daniel Lešinský z CEPTA (Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy).

Celá EFSA správa dostupná tu: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150312.htm

Slovenská správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2013 (Štátna veterinárna a potravinová správa) http://www.svssr.sk/dokumenty/potraviny/Sprava_rezidua_pesticidov_v_potravinach_2013.pdf

Kategórie
žiadne komentáre Pridať komentár

Pridať komentár 

Ak chcete písať komentáre, musíte byť prihlásený