V juhoafrickom Durbane sa začala klimatická konferencia OSN

Story - 28. novembra, 2011
Je čas, aby naše vlády začali počúvať ľudí a nie znečisťovateľov.

Aktivisti Greenpeace postavili v Afrike veternú turbínu ako symbol nádeje na úspech klimatických rokovaní.

Reálnym následkom klimatickej zmeny čelí každodenne po celom svete množstvo komunít. Je načase, aby politici, ktorí rozhodujú o našom živote prestali počúvať korporácie, ktoré nielenže znečisťujú životné prostredie, ale svojim konaním zabraňujú prijať správne rozhodnutia.

Pozrite si report o tom, ktoré korporácie nás držia pozadu. Po anglicky.

Namiesto korporácií by mali politici, ktorých si volíme počúvať hlas ľudí, ktorí chcú ukončiť našu závislosť na fosílnych palivách a začať konať smerom k ochrane svetovej klímy.

Tohtoročné, už 17. zasadnutie Klimatickej konferencie OSN musí byť odpoveďou na svetovú klimatickú krízu v podobe prijatia jasnej cesty k globálnej dohode na základe vedeckých poznatkov.

Dohoda musí zabezpečiť, že všetky krajiny prijmú kroky k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov a k finančnej a technickej podpore chudobných krajín.

Juhoafrická republika, najväčší emitent CO2 na kontinente a zároveň hostiteľská krajina konferencie musí ukázať jasné vodcovstvo v snahe získať zmysluplný výsledok nasledujúcich dvojtýžňových vyjednávaní.

 „Afrika už nesie svoje bremeno nevydarených klimatických rokovaní, ale nezdá sa, že by to bolo dosť na to, aby niektoré krajiny, ako USA, začali konať. USA musí konečne začať konať a pomôcť pri ochrane klímy. Rozhovory v Durbane musia byť novým vzkriesením vyjednávaní, pri ktorých sa bude hľadieť na záujmy ľudí žijúcich na tejto planéte a nie znečisťovateľov,“ povedal Kumi Naidoo, riaditeľ Greenpeace International.

Argument, že USA sú najväčší emitent a preto musia byť súčasťou svetovej dohody, začína vyzerať skôr ako ospravedlnenie v ústach ostatných krajín, či už EÚ alebo rozvíjajúcich sa ekonomík Indie a Číny.

Ak USA opäť nepokročí so svojimi záväzkami smerom k stabilizácii klímy, je  čas pre EÚ a Indiu s Čínou, aby urobili zodpovedné kroky bez USA. Teraz je posledná príležitosť pre USA a celosvetová snaha dosiahnuť dohodu na znižovanie následkov klimatickej zmeny nesmie byť ich rukojemníkom.

Greenpeace vyzýva vlády, ktoré rokujú v Durbane, aby počúvali ľudí a nie znečisťujúce korporácie, a aby:

•    Zabezpečili, že vrchol nárastu svetových emisií skleníkových plynov bude v roku 2015
•    Zabezpečili, že Kjótsky protokol bude pokračovať a priniesli mandát pre komplexnú legálne záväznú dohodu
•    Zabezpečili nevyhnutné financie na ochranu klímy
•    Vytvorili rámec na ochranu pralesov v rozvíjajúcich sa krajinách
•    Zabezpečili svetovú spoluprácu ohľadom financovania energetiky a nápomocných technológií
•    Zabezpečili medzinárodnú transparentnosť pri prijímaní a monitorovaní záväzkov a krokov jednotlivých krajín
 

Kategórie