Vyjadrenie Greenpeace k uniknutým informáciám o jadrovej elektrárni Mochovce 3,4

Tlačová správa - 15. novembra, 2013
Na začiatku novembra zverejnila talianska stránka Anonymous e-mailovú komunikáciu medzi zamestnancami talianskych firiem, ktoré sa venujú kvalite a kontrole prác na dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4 a uniknutú dokumentáciu o kontrolách zvarov na rôznych dôležitých potrubiach.

Stránka Anonymous upozorňuje že „z testov vykonaných v Mochovciach sa ukazuje, že inšpektor, ktorý sledoval montážnu činnosť nespracoval kvalitu procesov a dokumentáciu primeraným spôsobom", ale „v súčasnej dobe bola dokumentácia spracovaná na vyhovujúcu i napriek nájdenému množstvu nezrovnalostí”. [1]

"Uniknuté dokumenty od Anonymous v Taliansku potvrdzujú to, čo Greenpeace pozná z minulých jadrových projektov po celom svete. Konštrukcie jadrových elektrární sú zložité, čo v realite znamená, že za závojom pekne vyzerajúcich dokumentov je každodenný neporiadok. Niekedy sa špička tejto reality dostáva na povrch k verejnosti. Tak, ako nedostatok riadnej certifikácie desiatok tisíc dielov v jadrových elektrárňach v Južnej Kórey, neporiadok vo zváracích prácach na jadrovej elektrárni Temelín, alebo problémy s kvalitou práce na fínskej elektrárni Olkiluoto. Táto dokumentácia tiež poukazuje na realitu mochoveckého projektu. Každá jadrová elektráreň má slabosti, pretože realita je iná, než bol plán. V prípade jadrovej elektrárne Mochovce 3,4 je o to znepokojujúcejšie, že ide o projekt s dizajnom zo sedemdesiatych rokov minulého storočia s iba nepodstatnými vylepšeniami, ktoré nespĺňajú súčasné bezpečnostné koncepty,“ povedal odborný konzultant Greenpeace v oblasti jadrovej energetiky a energetickej politiky Jan Haverkamp, ktorý analyzoval niektoré uniknuté dokumenty.

Ako ďalej uviedol, uniknuté informácie tiež ukazujú, že jadrový regulátor - Úrad jadrového dozoru - zrejme nemá dostatočnú kapacitu na nápravu nedbalostí, ktoré sa objavujú v dokumentácii.

„Je na čase zastaviť tento nekoncepčný projekt a seriózne pracovať na alternatívach, ktoré sú zamerané na budúcnosť, sú čisté a lacnejšie. Slovensko má veľký potenciál v obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý nie je stále dostatočne využitý,“ dodal Jan Haverkamp.

Greenpeace Slovensko bude žiadať od ÚJD SR, aby preskúmal podozrenia z nekvalitnej práce v Mochoviach, ktoré boli zverejnené na stránke Anonymous a v niektorých iných médiách[2].

„Úrad by mal tieto dokumenty preskúmať a zaistiť nápravu. Máme však reálnu obavu, že sa tak nestane, aj vzhľadom na naše predošlé skúsenosti s ÚJD, pri ktorých úrad vystupuje skôr ako propagátor jadrovej energetiky a nie kontrolný úrad a dlhodobo sa snaží sám zatajovať pred verejnosťou informácie o bezpečnosti elektrárne,“ uviedol koordinátor kampaní Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Kategórie