Ďalší bude bzučať Lučenec!

Pridať komentár
Story - 16. januára, 2015
Žilina a najnovšie aj Lučenec. Vďaka podpore vás, priaznivcov projektu Adoptuj si včelu, sa nám pomaly darí plniť náš plán. Práve vďaka vám totiž budeme môcť rozbzučať aj ďalší úľ, a ten bude práve v Lučenci.

Spoluprácu sme nadviazali s Davidom Turčánim z občianskeho združenia kRaj. Toto združenie sa včeličkám už nejaký čas venuje a spojila nás práve chuť pomôcť týmto prúžkovaným tvorom. Prečítajte si náš minirozhovor, čo, kde, ako a prečo J Odpovedal David Turčáni.

1) Vaša organizácia bude mať na starosti mestskú včelnicu, ktorú  vybudujeme vďaka projektu Adoptuj si včelu. Viete nám pár vetami organizáciu predstaviť?

Sme občianske združenie kRaj zamerané na environmentálnu výchovu a zachovávanie tradičných remesiel ako je keramika či včelárstvo. Od roku 2013 realizujeme projekt Včelí kRaj, ktorého cieľom je vzdelávať nevčelárov o včelách, opeľovačoch a opeľovaní, poukazovať na význam a dôležitosť včelárenia a opeľovania krajiny. Máme dve vzdelávacie včelnice v Kokave nad Rimavicou a v Nitre, kde školám a verejnosti ukazujeme život v úli a návštevníci majú možnosť všetko si sami vyskúšať. Realizujeme aj prednášky a tvorivé dielne priamo na školách, kde žiaci môžu sledovať prácu včiel v pozorovacom úli. 

2) Projekt začneme realizovať na jar. Viete už, kde úle so včelami umiestnite? 

Úle chceme umiestniť v meste Lučenec, tak aby boli súčasťou verejného priestoru a ľudia by sa tak o včelách mohli dozvedieť viac, pozorovať ich pri práci, ale zároveň aby neprichádzalo ku kolíznym situáciám a včely mali nerušené miesto a dostatok zdrojov v okolí.

Máme už aj konkrétnu lokalitu, momentálne o nej ale rokujeme s mestom. Isté ho budeme mať vo februári 2015. 

David Turčáni / Greenpeace 

3) Kto sa bude o včely starať? S kým budete spolupracovať?

O včely sa budem starať hlavne ja. Včelám sa venujem dlhé roky a pracujem zároveň ako riaditeľ nášho združenia. V školskom roku 2014/2015 sme otvorili aj včelársky krúžok pre žiakov Základnej školy M.R. Štefánika v Lučenci, kde sa žiaci učia ako byť včelármi. Čiastočnú starostlivosť o tieto úle budú mať na starosti žiaci pod naším dozorom.

David Turčáni / Greenpeace

4) Ako plánujete projekt ďalej rozvíjať po prvom roku fungovania?

Po prvom roku plánujeme aj naďalej pokračovať v aktivitách združenia a teda poskytovať záujemcom zážitkovo-vzdelávací program zo života včiel. Tiež veríme, že počas prvého roka fungovania včelnice úle prilákajú množstvo záujemcov o včelárenie a tiež, že naši žiaci budú mať základné vedomosti a zručnosti o chove včiel. V pláne nemáme rozvíjať len priaznivcov mestského včelárenia, ale aj úle samotné. 

5) Prečo ste sa rozhodli zapojiť do projektu a postaviť včelnicu vo Vašom meste? 

Je to pre nás príležitosť ukázať ľuďom význam a dôležitosť včelárstva na jednej strane, a jeho samozrejmosť na strane druhej. Samozrejmé je, že včely v mestách sú, ale  registrujeme ich, až keď zbadáme úle. Chceme tak poukázať, že chovať včely je možné aj v meste. Chceme ľuďom ukázať, aké je úzke prepojenie medzi ich životom a životom včely. 

David Turčáni / Greenpeace

David Turčáni / Greenpeace

David Turčáni / Greenpeace

6) Prečo je podľa Vás dôležité pomáhať včelám?

V prvom rade dostávame pomoc my od včiel. Včely opeľujú prevažnú väčšinu plodín, čo zjeme, a teda sú nevyhnutnou súčasťou zdravej a fungujúcej krajiny. Dávajú nám med a včelie produkty. Naša pomoc je poďakovanie za to, čo ponúkajú oni nám. 

7) Spomenuli ste, že sa snažíte vzdelávať ľudí. Ale. Myslíte si, že majú ľudia vo Vašom okolí dostatok vedomostí o tom, čo včelám škodí, ako vlastne žijú?

Registrujeme väčší záujem ľudí o včelárenie, ľudia majú informácie o ich význame a tom, že včely vymierajú. Zároveň sa však aj často stretávame  s množstvom nesprávnych informácií o včelách či opeľovaní, nie len u laikov, ale aj v médiách. Našou činnosťou tiež prispievame k lepšej informovanosti verejnosti o včelách a ich význame. Počas našich aktivít sme stretli množstvo záujemcov o chov včiel, či o iné spôsoby pomoci včelám a iným opeľovačom.

David Turčáni / Greenpeace

Ďakujeme za rozhovor.

O tom, ako osadíme včelnice v Žiline a v Nitre si môžete prečítať tu.

 

P.S. Kto si ešte neadoptoval včelu?

žiadne komentáre Pridať komentár

Pridať komentár 

Ak chcete písať komentáre, musíte byť prihlásený