Vo vašom okolí

Stránka - 19. marca, 2013
Aj jeden človek je schopný niečo zmeniť. 100 ľudí však dokáže urobiť zmenu ešte väčšiu. Šírte povedomie o vašich environmentálnych zvykoch a dosiahnite, aby sa na tom podielali aj ostatní.
 • Napíšte vášmu miestnemu energetickému závodu a žiadajte, aby podporovali energeticky účinné programy, aby zákazníkom poskytli finančné stimuly na využívanie energeticky úsporných spotrebičov a začali plánovať využitie alternatívnych zdrojov energie namiesto fosílneho paliva či jadrovej energie.
 • Vstúpte do jednej z miestnych ekologických skupín vo vašom okolí, ktoré pracujú na záležitostiach od miestneho znečistenia až po efektívne programy recyklácie.
 • Lobujte u politikov, starostov a predstaviteľov firiem. Oboznámte ich so svojimi obavami a požiadajte ich, aby napravili svoje činy.
 • Ak existuje nejaký problém so životným prostredím vo vašom okolí, ktorý vás znepokojuje - začnite svoju ​​vlastnú kampaň.
 • Zorganizujte vyčistenie okolia.
 • Kompostujte biologický odpad zo svojej domácnosti.
 • Na prepravu uprednostnite bicykel pred autom a motivujte k tomu aj svoje okolie.
 • Zorganizujte hliadku proti znečisteniu, aby oznámila akékoľvek známky znečistenia miestnej rieky, jazier, vzduchu a pôdy.
 • Usporiadajte vysadzovanie stromov.
 • Žiadajte audit životného prostredia od svojho mestského/miestneho úradu. Spíšte si zoznam environmentálnych otázok, obráťte sa na svojho zástupcu, mestských zastupiteľov a správcov. Spýtajte sa ich na kúrenie, žiarovky, starostlivosť o trávnik, nákupné politiky, čistiace prostriedky a pod. Pomocou informácií, ktoré zhromaždíte, navrhnite zmeny. Dajte kópie výsledkov ľuďom, s ktorými ste hovorili a pošlite kópiu miestnym novinám alebo environmentálnemu spolku.
 • Usporiadajte výmennú burzu vecí (knihy, odev...). Pre niekoho nepotrebná vec môže byť pre iného užitočná. Ušetríte tak nielen peniaze na kúpu nového produktu, ale aj zredukujete množstvo vytvoreného odpadu.

Existuje mnoho ďalších vecí, ktoré môžete vo vašej domácnosti a spoločnosti urobiť na ochranu miestneho prostredia a celkovej planéty. Ak máte ďalšie nápady – začnite svoju ​​vlastnú kampaň a dajte nám vedieť o vašich úspechoch!

 

Kategórie