12 riadkov
 

Poľnohospodárstvo

Hub | 23. októbra, 2007 o 9:44

Greenpeace pracuje na kampani za poľnohospodárstvo, ktoré je dobré pre planétu a pre ľudí. Za zdravé jedlo pestované v súlade s ochranou životného prostredia. Pestovanie, ktoré pomôže zmierniť klimatické zmeny.

Environmentálne riziká Bt plodín odolných voči hmyzu

Publikácia | 1. apríla, 2006 o 0:00

Geneticky modifikovaná kukurica Bt môže mať negatívny dopad na európsku voľnú prírodu. K týmto potenciálnym vplyvom patria: - vplyv na necieľové organizmy, vrátane nepriamych a dlhodobých vplyvov. - vplyv na zdravie pôdy. - vytvorenie...

Greenpeace vyhral súd s Ministerstvom pôdohospodárstva SR

Tlačová správa | 7. novembra, 2007 o 0:00

Krajský súd v Bratislave vyhovel žalobe Greenpeace proti rozhodnutiu Ministerstva pôdohospodárstva SR z roku 2006. Environmentalisti žiadali ministerstvo o informácie o lokalitách, o výmere a vlastníkoch pozemkov, na ktorých sa pestuje geneticky...

Koexistencia nie je možná!

Tlačová správa | 15. januára, 2007 o 0:00

Organizácia Greenpeace dnes na tlačovej konferencii v Bratislave predstavila odbornú správu „Koexistencia nie je možná“. Materiál vypracoval Greenpeace v spolupráci so španielskou poľnohospodárskou organizáciou Assemblea Pagesa a skupinou...

Ministerstvo pôdohospodárstva zavádza!

Tlačová správa | 22. septembra, 2006 o 0:00

„Organizácia Greenpeace je šokovaná, že ministerstvo pôdohospodárstva nevie, aká je slovenská legislatíva upravujúca problematiku pestovania geneticky modifikovaných plodín. Zbavovať sa zodpovednosti jej prehadzovaním na iný rezort je detinské a...

Greenpeace zažaloval Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Tlačová správa | 21. septembra, 2006 o 0:00

Na území Slovenskej republiky sa tento rok po prvýkrát pokusne pestujú geneticky modifikované poľnohospodárske plodiny. Konkrétne ide o geneticky modifikovanú kukuricu MON 810. „Pestovanie GM plodín je v rámci EÚ možné pri dodržaní určitých...

Geneticky modifikované organizmy (5/2005)

Publikácia | 1. mája, 2005 o 0:00

Čo sú geneticky modifikované organizmy? GMO – časovaná bomba? Horšie než toxické znečistenie? Kontaminácia! Nasýtia GM potraviny svet? Sú GMO bezpečné? GMO na Slovensku a v Európskej únii.

Kukuričná story

Tlačová správa | 6. júna, 2003 o 0:00

Ekologická stopa: informačné texty

Publikácia | 22. apríla, 2009 o 0:00

Stiahnite si informačné texty, ktoré boli vystavené počas informačných podujatí "Ekologická stopa", vo formáte PDF.

Milión hlasov za Európu bez GMO

Stránka | 14. novembra, 2008 o 14:47

Vo štvrtok 9. decembra 2010 sme doručili prvú Európsku Občiansku Iniciatívu komisárovi Dallimu, ktorá žiada o moratórium pre geneticky modifikované plodiny a vytvorenie nezávislej, vedeckej a etickej inštitúcie na testovanie a reguláciu geneticky...

1 - 10 z 12 výsledkov.

výsledkov na stránku
10 | 20 | 50