4 riadkov
 

Budúcnosť bez toxických látok? Váš hlas je dôležitý!

Tlačová správa | 25. októbra, 2006 o 0:00

Organizácia Greenpeace dnes vyzvala slovenskú verejnosť, aby sa zapojila do medzinárodnej internetovej akcie na podporu prijatia novej európskej chemickej politiky REACH. Cieľom ochranárov je apelovať na poslancov Európskeho parlamentu, aby sa...

Toxické látky

Hub | 9. novembra, 2007 o 9:21

Nebezpečné chemikálie sa nám vymkli spod kontroly. Toxické látky, ktoré dlhé roky uvoľňoval do životného prostredia priemysel a poľnohospodárstvo dnes priamo ohrozujú naše zdravie. Kontaminácia vôd, pôd a vzduchu nebezpečnými chemickými látkami...

Európsky parlament prijal REACH!

Tlačová správa | 13. decembra, 2006 o 13:41

Európsky parlament v Štrasburgu dnes prijal novú európsku chemickú politiku, verejnosti známu pod skratkou REACH. Rada Európskej únie prijme REACH oficiálne 18. decembra a celá legislatíva vstúpi do platnosti 1. júna 2007.

Matka a dieťa protestujú pred chemickou spolčnosťou

Obrázok | 14. decembra, 2006 o 20:55

Matka a dieťa protestujú pred chemickou spolčnosťou BASF, ktorá lobovala proti prijatiu silnejšej európskej smernici o nakladaní s nebezpečnými chemikáliami (REACH).

1 - 4 z 4 výsledkov.