62 riadkov
 

Opustené sklady agrochemikálií

Hub | 9. januára, 2008 o 16:37

Environmentálne záťaže

Hub | 21. septembra, 2006 o 14:48

Environmentálne záťaže – kedy bude zákon?

Tlačová správa | 16. januára, 2009 o 11:12

Ministerstvo životného prostredia SR sa na včerajšej tlačovej konferencii v Bratislave okrem iného vyjadrilo aj k svojim prioritám na rok 2009. Okrem protipovodňových opatrení považuje minister Ján Chrbet za kľúčové právne normy zákon o odpadoch,...

Perzistentné organické látky

Hub | 9. januára, 2008 o 16:31

Zákon o environmentálnych záťažiach bude po rokoch snahy prerokovaný v parlamente

Tlačová správa | 5. septembra, 2011 o 14:30

S cieľom bezproblémového zavedenia zákona o environmentálnych záťažiach do praktického života sa uskutočnilo dnes na podnet ministra Józsefa Nagya stretnutie s mimovládnou organizáciou Greenpeace. Ministerstvo bude v diskusii postupne pokračovať...

NRSR: Za environmentálne záťaže má niesť zodpovednosť znečisťovateľ

Tlačová správa | 8. septembra, 2011 o 14:30

Vymedziť pôvodcu environmentálnej záťaže (EZ) v súlade s princípom "znečisťovateľ platí" je účelom vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach na úseku EZ, ktorý dnes poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Právna norma je...

Ministerstvo opäť neplní svoje sľuby a ani povinnosti.

Tlačová správa | 12. marca, 2009 o 9:49

Organizácia Greenpeace upozorňuje, že nesprávne uskladňované staré agrochemikálie, ktoré patria do tzv. environmentálnych záťaží, sú ešte stále na Slovensku nevyriešeným problémom. Štát síce vynaložil nemalé finančné prostriedky na inventarizáciu...

Greenpeace upozorňuje na netransparentnosť Ministerstva ŽP

Tlačová správa | 9. marca, 2009 o 10:07

Organizácia Greenpeace upozorňuje, že návrh zákona o environmentálnych záťažiach nebol po opätovnom predložení na medzirezortné pripomienkovanie zverejnený na internete. Široká verejnosť tak nemala možnosť využiť svoje právo a predložiť svoje...

Greenpeace: „Znečisťovatelia a vláda zneužívajú ekonomickú krízu!“

Tlačová správa | 3. marca, 2009 o 8:32

„Treba to povedať nahlas - ekonomickú krízu dnes na Slovensku zneužívajú znečisťovatelia, aby oddialili platnosť viacerých pripravovaných zákonov na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Považujeme za tragické, že premiér Róbert Fico...

Zákon o environmentálnych záťažiach stále chýba!

Tlačová správa | 30. decembra, 2008 o 0:00

Podľa odhadov sa na Slovensku nachádza približne 30.000 potenciálnych zdrojov znečistenia, z ktorých približne 1500 predstavuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Riešenie problematiky odstraňovania tzv. starých...

1 - 10 z 62 výsledkov.

výsledkov na stránku
10 | 20 | 50