45 riadkov
 

Podpora ťažby uránu ministerstvom je nemiestna!

Tlačová správa | 10. januára, 2013 o 16:10

Ministerstvo hospodárstva SR a spoločnosť European Uranium Resources podpísali 20. decembra 2012 memorandum o porozumení, ktoré dáva základ pre spoluprácu oboch subjektov pri rozvíjaní uránového banského projektu na Jahodnej pri Košiciach.

Poľnohospodárstvo

Hub | 23. októbra, 2007 o 9:44

Greenpeace pracuje na kampani za poľnohospodárstvo, ktoré je dobré pre planétu a pre ľudí. Za zdravé jedlo pestované v súlade s ochranou životného prostredia. Pestovanie, ktoré pomôže zmierniť klimatické zmeny.

Environmentálne riziká Bt plodín odolných voči hmyzu

Publikácia | 1. apríla, 2006 o 0:00

Geneticky modifikovaná kukurica Bt môže mať negatívny dopad na európsku voľnú prírodu. K týmto potenciálnym vplyvom patria: - vplyv na necieľové organizmy, vrátane nepriamych a dlhodobých vplyvov. - vplyv na zdravie pôdy. - vytvorenie...

Nelegálne potraviny z GMO na európskom trhu - briefing

Publikácia | 26. septembra, 2006 o 0:00

Opatrenia EÚ na ochranu spotrebiteľov sú nedostatočné. Spotrebitelia v EÚ sa podľa prieskumov verejnej mienky stavajú negatívne voči výrobkom z GMO a nechcú ich konzumovať. Väčšina GMO v EÚ tak končí ako krmivo pre zvieratá.

Ako nakupovať bez GMO? Sprievodca spotrebiteľa, 2. vydanie.

Publikácia | 27. mája, 2005 o 0:00

Bezpečnosť potravín sa v poslednej dobe stala jednou z horúcich tém. Pesticídy, mnohé „éčka“, ale aj geneticky modifikované organizmy (GMO) sa stali nežiaducim tovarom v našich nákupných košíkoch. Môžeme ešte niečo zmeniť na tejto novodobej...

Inšpektori našli ďalšie nedostatky v nakladaní s GMO

Tlačová správa | 9. februára, 2007 o 0:00

Inšpektori biologickej bezpečnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) uskutočnili v minulom roku 255 kontrol, v ktorých sa zamerali na dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných...

Princíp predbežnej opatrnosti a GMO

Publikácia | 1. apríla, 2004 o 0:00

Princíp predbežnej opatrnosti a GMO: vedecký prístup k posudzovaniu rizika.

Greenpeace útočí na biopirátstvo firmy Monsanto

Tlačová správa | 22. októbra, 2001 o 0:00

Greenpeace dnes obvinil nadnárodný agrochemický koncern Monsanto zo snahy o zmonopolizovanie jednej z hlavných svetových potravinárskych plodín - sóje (divoké a šľachtené odrody), ktorá pochádza z Číny. Práve Čína je považovaná za centrum...

GMO potrebujú jasné pravidlá!

Tlačová správa | 11. januára, 2006 o 0:00

Organizácia Greenpeace dnes listom oslovila Ministerstvo životného prostredia SR a požiadala o urýchlenie prác na zosúladení slovenskej a európskej legislatívy o nakladaní s geneticky modifikovanými organizmami (GMO). Z pohľadu environmentalistov...

Európa sa bráni pred GM ryžou z USA

Tlačová správa | 26. októbra, 2006 o 7:46

Európska komisia oznámila, že chce požiadať Stály výbor pre potravinový reťazec o súhlas so zavedením povinných testov pre všetku dlhozrnnú ryžu dovážanú z USA s cieľom presvedčiť sa, či nie je kontaminovaná neautorizovaným geneticky...

1 - 10 z 45 výsledkov.

výsledkov na stránku
10 | 20 | 50