153 riadkov
 

Vyhláška MP č. 69/2007

Publikácia | 14. augusta, 2006 o 0:00

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.

Smernica ES 1998/81/ES

Publikácia | 26. októbra, 1998 o 0:00

SMERNICA RADY 98/81/ES z 26. októbra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov.

Smernica EHS 90/219/EHS

Publikácia | 23. apríla, 1990 o 0:00

SMERNICA RADY z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (90/219/EHS).

Smernica ES 2001/18/ES

Publikácia | 12. marca, 2001 o 0:00

SMERNICA 2001/18/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS

Vyhláška MŽP č. 399/2005

Publikácia | 8. augusta, 2005 o 0:00

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 151/2002

Publikácia | 19. februára, 2002 o 0:00

Zákon č. 151/2002 o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

Zákon č. 184/2006

Publikácia | 16. marca, 2006 o 0:00

Zákon č. 184/2006 o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Zákon č. 77/2005

Publikácia | 3. februára, 2005 o 0:00

Zákon č. 77/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

EÚ: Maďarsko a Rakúsko nemusia zrušiť zákaz pre geneticky modifikovanú kukuricu

Tlačová správa | 2. marca, 2009 o 0:00

Ministri životného prostredia členských krajín Európskej únie dnes odmietli návrh Európskej komisie, na základe ktorého mali členské štáty povoliť pestovanie geneticky modifikovaných plodín na svojom území. Proti návrhu EK hlasovalo vyše 20...

Globálny význam geneticky modifikovaných plodín

Publikácia | 8. marca, 2007 o 0:00

Sľubný obraz o GMO, ktorý sa medzinárodná spoločnosť ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications), financovaná priemyslom pokúša prezentovať, nie je pravdivý.

1 - 10 z 153 výsledkov.

výsledkov na stránku
10 | 20 | 50