151 riadkov
 

Vyhláška MP č. 69/2007

Publikácia | 14. augusta, 2006 o 0:00

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.

Smernica ES 1998/81/ES

Publikácia | 26. októbra, 1998 o 0:00

SMERNICA RADY 98/81/ES z 26. októbra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov.

Smernica EHS 90/219/EHS

Publikácia | 23. apríla, 1990 o 0:00

SMERNICA RADY z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (90/219/EHS).

Smernica ES 2001/18/ES

Publikácia | 12. marca, 2001 o 0:00

SMERNICA 2001/18/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS

Vyhláška MŽP č. 399/2005

Publikácia | 8. augusta, 2005 o 0:00

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 184/2006

Publikácia | 16. marca, 2006 o 0:00

Zákon č. 184/2006 o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Zákon č. 77/2005

Publikácia | 3. februára, 2005 o 0:00

Zákon č. 77/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

Zákon č. 151/2002

Publikácia | 19. februára, 2002 o 0:00

Zákon č. 151/2002 o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

Scientific studies on the harmful effects of MON810 to the environment

Publikácia | 10. februára, 2006 o 0:00

There have been several scientific studies on the probable harmful effects to the environment arising specifically from the cultivation of Monsanto’s genetically modified (GM), insect resistant (Bt) maize, MON810, in Europe. These studies are in...

Geneticky manipulované potraviny? Nie ďakujem!

Publikácia | 1. januára, 2000 o 0:00

Leták

1 - 10 z 151 výsledkov.

výsledkov na stránku
10 | 20 | 50