10 riadkov
 

GMO nechceme!

Story | 11. novembra, 2014 o 16:45

Európsky parlament dnes odhlasoval nový zákon, ktorý umožňuje členským štátom zakázať geneticky modifikované (GM) plodiny.

Krach mýtu o ekonomickej výhodnosti GMO

Tlačová správa | 19. septembra, 2002 o 0:00

Geneticky manipulované plodiny sa pre USA a Kanadu stali ekonomickou katastrofou. Konštatuje to nová štúdia renomovanej britskej organizácie Soil Association s názvom „Semená pochýb“, ktorá bola publikovaná začiatkom týždňa v Londýne. Združenie...

Geneticky modifikované potraviny na Slovensku

Tlačová správa | 31. januára, 2007 o 0:00

Organizácia Greenpeace požiadala začiatkom januára 2007, na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR o sprístupnenie výsledkov kontrol označovania potravín s možným obsahom geneticky...

GM potraviny - je bezpečné ich jesť?

Publikácia | 13. apríla, 2004 o 0:00

Väčšina geneticky modifikovaných (GM) plodín je spracovaná na potraviny alebo ako krmivo pre zvieratá – ale je bezpečné ich jesť? Postup genetických modifikácií je nepresný a náhodný, čo môže mať nepredvídateľné a nezámerné dopady. Vložené gény...

GMO - geneticky manipulované organizmy

Stránka | 20. septembra, 2006 o 12:37

V génoch sú uložené informácie o stavbe a fungovaní každého organizmu. V prírode sa krížia organizmy len v rámci rovnakého druhu alebo s druhmi blízko príbuznými. Genetické inžinierstvo však umožňuje prenášať gény aj medzi úplne odlišnými druhmi.

GM potraviny – je bezpecné ich jest?

Publikácia | 2. apríla, 2004 o 0:00

Väcšina geneticky modifikovaných (GM) plodín je spracovaná na potraviny alebo ako krmivo pre zvieratá – ale je bezpečné ich jesť?

Grécko vláda opäť zakázala pestovanie GM kukurice!

Tlačová správa | 6. februára, 2006 o 0:00

Grécko šikovne obišlo nariadenie Európskej komisie a naďalej chráni svojich farmárov pred inváziou geneticky modifikovaných plodín zo zahraničia.

Pokračuje boj o Európu bez GM plodín!

Tlačová správa | 13. decembra, 2006 o 0:00

Organizácia Greenpeace rozbehla v týchto dňoch akciu na podporu rakúskych zákazov geneticky modifikovanej kukurice, o ktorých sa má rokovať na najbližšom stretnutí európskej Rady ministrov životného prostredia. Ochranári vyzývajú členské štáty EÚ...

Aj v roku 2006 zostane SR bez komerčného pestovania GMO

Tlačová správa | 12. apríla, 2006 o 0:00

Greenpeace upozorňuje na možné riziká pokusného pestovania GM kukurice

Zákon dostatočne nechráni slovenských poľnohospodárov!

Tlačová správa | 4. apríla, 2006 o 0:00

Greenpeace kritizuje nový zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.

1 - 10 z 10 výsledkov.