16 riadkov
 

Koexistencia nie je možná

Publikácia | 10. januára, 2007 o 0:00

Ako sedem rokov pestovania geneticky modifikovanej kukurice kontaminovali španielsku konvenčnú a ekologickú kukuricu.

Poľnohospodárstvo

Hub | 23. októbra, 2007 o 9:44

Greenpeace pracuje na kampani za poľnohospodárstvo, ktoré je dobré pre planétu a pre ľudí. Za zdravé jedlo pestované v súlade s ochranou životného prostredia. Pestovanie, ktoré pomôže zmierniť klimatické zmeny.

Environmentálne riziká Bt plodín odolných voči hmyzu

Publikácia | 1. januára, 2003 o 0:00

Zo 40 miliónov hektárov geneticky modifikovaných (GM) plodín, ktoré boli v roku 1998 pestované na celom svete, na 22 % (8,8 miliónoch hektárov) boli odrody vyvinuté s cieľom zabezpečiť rezistenciu (odolnosť) voči hmyzu1. Väčšina takýchto plodín...

Povstanie v repkovom poli

Publikácia | 1. januára, 2002 o 0:00

Ekologickí farmári požadujú odškodnenie od biotechnologických nadnárodných spolocností

Greenpeace vyhral súd s Ministerstvom pôdohospodárstva SR

Tlačová správa | 7. novembra, 2007 o 0:00

Krajský súd v Bratislave vyhovel žalobe Greenpeace proti rozhodnutiu Ministerstva pôdohospodárstva SR z roku 2006. Environmentalisti žiadali ministerstvo o informácie o lokalitách, o výmere a vlastníkoch pozemkov, na ktorých sa pestuje geneticky...

Chyba v slovenskej legislatíve o GMO!

Tlačová správa | 27. októbra, 2005 o 0:00

v 27 Oct 2005 Chyba v slovenskej legislatíve o GMO! Zlá transpozícia európskej legislatívy o geneticky modifikovaných organizmoch môže mať negatívny dopad na životné prostredie SR. Slovenská republika zle transponovala európsku smernicu o...

Geneticky modifikované organizmy (5/2005)

Publikácia | 1. mája, 2005 o 0:00

Čo sú geneticky modifikované organizmy? GMO – časovaná bomba? Horšie než toxické znečistenie? Kontaminácia! Nasýtia GM potraviny svet? Sú GMO bezpečné? GMO na Slovensku a v Európskej únii.

Koexistencia nie je možná!

Tlačová správa | 15. januára, 2007 o 0:00

Organizácia Greenpeace dnes na tlačovej konferencii v Bratislave predstavila odbornú správu „Koexistencia nie je možná“. Materiál vypracoval Greenpeace v spolupráci so španielskou poľnohospodárskou organizáciou Assemblea Pagesa a skupinou...

GMO - geneticky manipulované organizmy

Stránka | 20. septembra, 2006 o 12:37

V génoch sú uložené informácie o stavbe a fungovaní každého organizmu. V prírode sa krížia organizmy len v rámci rovnakého druhu alebo s druhmi blízko príbuznými. Genetické inžinierstvo však umožňuje prenášať gény aj medzi úplne odlišnými druhmi.

Greenpeace podáva sťažnosť na Európsku komisiu

Tlačová správa | 4. mája, 2006 o 0:00

Podľa Greenpeace Slovenská republika chybou úradníkov ministerstva životného prostredia zle transponovala európsku legislatívu o geneticky modifikovaných organizmoch.

1 - 10 z 16 výsledkov.

výsledkov na stránku
10 | 20 | 50