73 riadkov
 

Posúdenie možnosti zvýšenia úrovne jadrovej bezpečnosti na zamýšľanej dostavbe 3. a 4...

Publikácia | 8. apríla, 2008 o 10:25

Posúdenie možnosti zvýšenia úrovne jadrovej bezpečnosti na zamýšľanej dostavbe 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce

Povoľovanie dostavby JE Mochovce sa musí zopakovať

Tlačová správa | 21. augusta, 2013 o 10:10

Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Úradu jadrového dozoru SR, na základe ktorého sa realizuje dostavba blokov 3. a 4. v JE Mochovce! Práce na dostavbe JE Mochovce by sa mali zastaviť.

Reakcia Greenpeace Slovensko na aktuálne vyjadrenia k dostavbe Mochoviec 3,4

Tlačová správa | 13. októbra, 2014 o 12:57

Aktuálna situácia okolo Mochoviec jasne dokazuje, že ide o ekonomicky neefektívny a pre Slovensko zbytočný projekt. V roku 2006 bola odhadovali cenu dostavby na 2,2 mld. eur, teraz sa suma vyšplhá nad 4,6 mld. eur. Cena za inštalovaný megawatt v...

Mochovce 3, 4 – nekonečný príbeh, fraška pokračuje

Tlačová správa | 24. novembra, 2014 o 14:30

Ďalšie navýšenie dostavby Mochoviec 3, 4, dokonca až o 830 miliónov eur je podľa organizácie Greenpeace Slovensko dôkazom o nezmyselnosti investovania do jadrovej energetiky. Organizácia zároveň vyjadruje znepokojenie nad tým, že vláda dokáže aj...

Koľko všetci zaplatíme za Mochovce?

Tlačová správa | 9. apríla, 2013 o 11:49

Greenpeace dnes pred budovou Ministerstva hospodárstva SR kritizoval netransparentné informovanie o použití verejných financií na dostavbu jadrovej elektrárne v Mochovciach. Aktivisti znázorňujúci reprezentantov ministerstva s prelepenými ústami...

Slovensko pre Mochovce čelí druhej sťažnosti na Aarhuskom výbore

Tlačová správa | 2. júla, 2013 o 9:58

Aarhuský výbor pri Organizácii spojených národov v Ženeve bude posudzovať aj sťažnosť na nedostatočné zapojenie verejnosti pri povoľovaní výstavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Už druhú sťažnosť podali mimovládne organizácie...

Nové posudzovanie dostavby Mochoviec je opäť fraškou

Tlačová správa | 17. októbra, 2013 o 10:17

Tento týždeň v utorok sa zástupcovia Greenpeace Slovensko oboznámili s dokumentáciou v obnovenom konaní o zmene stavby pred dokončením vo veci jadrovej elektrárne Mochovce 3,4. Zverejnené dokumenty, ktoré majú byť podkladom rozhodnutia, však...

Rozhodnutie Najvyššieho súdu odhalilo medzery v legislatíve

Tlačová správa | 27. januára, 2011 o 0:00

Najvyšší súd SR na dnešnom pojednávaní nevyhovel žalobe organizácie Greenpeace na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) pre nezákonný zásah orgánu verejnej správy. Dôvodom žaloby bol výber odborne spôsobilej osoby na...

Aarhuský spor rozhodnutý! Ochranári mali pravdu!

Tlačová správa | 17. januára, 2011 o 13:11

Organizácia Greenpeace Slovensko žiada zastaviť dostavbu Jadrovej elektrárne Mochovce, pričom sa odvoláva na rozhodnutie Medzinárodného Aarhuského výboru. Ten potvrdil výhrady slovenských a rakúskych mimovládnych organizácií, že pri povoľovaní...

Kto zavádza verejnosť v kauze VD Slatinka?

Tlačová správa | 9. februára, 2009 o 10:54

Ochranárske organizácie Greenpeace a Združenie Slatinka dnes opäť upozornili na vážne nezrovnalosti v kauze plánovanej výstavby vodného diela Slatinka. Sporné vodné dielo sa má podľa zámeru investora, štátneho podniku Vodohospodárska výstavba...

1 - 10 z 73 výsledkov.

výsledkov na stránku
10 | 20 | 50