3 riadkov
 

Jadrová energia – najdrahší spôsob ako uvariť vodu

Tlačová správa | 16. januára, 2014 o 14:58

Greenpeace označil tvrdenia Ministerstva hospodárstva SR o jadrovej energii ako nákladovo najvýhodnejšom spôsobe výroby elektrickej energie za zavádzajúce a nepodložené. Podľa aktivistov ide len o ďalšiu propagandu technológie, ktorá odďaľuje...

Deficit v Národnom jadrovom fonde

Stránka | 5. septembra, 2011 o 17:48

Národný jadrový fond (NJF) bol zriadený v roku 2006 po tom, ako bol zrušený Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Tento fungoval len od roku 1994, aj keď sa prvá...

MVO: Ľudia nesmú doplácať na dlhy jadrovej energie

Tlačová správa | 20. septembra, 2010 o 0:00

Mimovládne organizácie Greenpeace a ZA MATKU ZEM podali hromadnú pripomienku na návrh Nariadenia vlády SR o odvode z dodanej elektriny koncovým odberateľom na zníženie deficitu v Národnom jadrovom fonde (NJF), ktorú 16. septembra 2010 predložilo...

1 - 3 z 3 výsledkov.