27 riadkov
 

Perzistentné organické látky

Hub | 9. januára, 2008 o 16:31

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach

Publikácia | 19. júla, 2006 o 0:00

Dohovor bol otvorený k podpisu 22.5.2001 a vstúpi do platnosti deväťdesiaty deň po uložení päťdesiatej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení, alebo prístupu. V súčasnosti má 151 signatárov. Ratifikačnú listinu predložilo generálnemu...

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach - zhrnutie

Publikácia | 19. júla, 2006 o 0:00

Dohovor bol otvorený k podpisu 22.5.2001 a vstúpi do platnosti deväťdesiaty deň po uložení päťdesiatej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení, alebo prístupu. V súčasnosti má 151 signatárov. Ratifikačnú listinu predložilo generálnemu...

Bazilejský dohovor

Publikácia | 19. júla, 2006 o 0:00

o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.

Toxické látky

Hub | 9. novembra, 2007 o 9:21

Nebezpečné chemikálie sa nám vymkli spod kontroly. Toxické látky, ktoré dlhé roky uvoľňoval do životného prostredia priemysel a poľnohospodárstvo dnes priamo ohrozujú naše zdravie. Kontaminácia vôd, pôd a vzduchu nebezpečnými chemickými látkami...

Bielovce

Stránka | 26. septembra, 2006 o 13:49

Na okraji obce Bielovce, v areáli bývalého hospodárskeho dvora PD Ipeľský Sokolec (predtým JRD), sa nachádza malá polorozpadnutá budova. V nej ležali približne 2 tony nebezpečných pesticídov.

Čeľovce

Stránka | 9. januára, 2008 o 16:39

Priamo v strede obce Čeľovce, oproti obecnému úradu sa nachádza starý mlyn. V ňom ležia približne 3 tony nebezpečných pesticídov.

Hontianske Tesáre

Stránka | 19. septembra, 2006 o 15:52

V obci Hontianske Tesáre, okres Krupina v Banskobystrickom samosprávnom kraji, sa nachádza objekt bývalej hydinárne. V budove sa nachádza veľké množstvo pesticídov a prestárlych agrochemikálií.

1 - 10 z 27 výsledkov.

výsledkov na stránku
10 | 20 | 50