6 riadkov
 

Vyčistime si Slovensko!

Tlačová správa | 17. apríla, 2008 o 15:29

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a organizácia Greenpeace vyzývajú občanov, aby nahlásili na príslušné úrady tzv. drobné čierne skládky. Tie vznikajú najčastejšie v okolí ciest a príjazdov do miest a obcí, či v blízkosti chatových...

Toxické látky

Hub | 9. novembra, 2007 o 9:21

Nebezpečné chemikálie sa nám vymkli spod kontroly. Toxické látky, ktoré dlhé roky uvoľňoval do životného prostredia priemysel a poľnohospodárstvo dnes priamo ohrozujú naše zdravie. Kontaminácia vôd, pôd a vzduchu nebezpečnými chemickými látkami...

Kde končí obrovská časť elektronického odpadu zostáva nevysvetlené!

Tlačová správa | 25. februára, 2008 o 0:00

Organizácia Greenpeace zverejnila medzinárodnú štúdiu, ktorá mapuje problematiku nakladania s elektronickým odpadom. Ako vyplýva zo záverov správy, osud približne 75 percent elektronického odpadu vyprodukovaného v krajinách EÚ zostáva nejasný.

Elektronika – stály problém nebezpečných chemikálií a recyklácie!

Tlačová správa | 19. marca, 2008 o 7:38

Organizácia Greenpeace v týchto dňoch vydala novú verziu environmentálneho hodnotenia výrobcov elektroniky. V aktuálnom hodnotení ochranári sledovali opatrenia výrobcov elektroniky v dvoch konkrétnych oblastiach - ako nahrádzajú nebezpečné...

Elektronický odpad.

Obrázok | 6. januára, 2007 o 0:00

Elektronický odpad.

Ekologická stopa v Košiciach zložená z pneumatík

Obrázok | 16. apríla, 2009 o 1:00

Ekologická stopa v Košiciach zložená z pneumatík, ktorá reprezentuje problémy dopravy, odpadu a klimatických zmien.

1 - 6 z 6 výsledkov.