8 riadkov
 

Belgicko odmietlo pestovanie geneticky upravenej repky!

Tlačová správa | 3. februára, 2004 o 0:00

Európske ekologické organizácie privítali rozhodnutie belgickej vlády, ktorá včera odmietla žiadosť spoločnosti Bayer CropScience na pestovanie geneticky modifikovanej repky. Zamietnutie žiadosti o povolenie pestovať repku, ktoré by platilo na...

Schváli EÚ kontamináciu osiva?

Tlačová správa | 8. septembra, 2004 o 0:00

Organizácia Greenpeace dnes vyjadrila pohoršenie nad návrhom Európskej komisie legalizovať kontamináciu konvenčného ale aj ekologického osiva geneticky modifikovanými organizmami (GMO). Komisári dnes totiž rokujú o návrhu materiálu, ktorý by...

GM plodiny nelegálne na slovenských poliach!

Tlačová správa | 1. októbra, 2004 o 0:00

Organizácia Greenpeace získala výsledky prvej terénnej kontroly geneticky modifikovaných plodín na Slovensku, ktorú v lete realizovala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Výsledky kontroly sú šokujúce! Na slovenských poliach boli...

GM repka môže prísť aj na Slovensko!

Tlačová správa | 2. septembra, 2005 o 0:00

Európska komisia dala koncom augusta 2005 „zelenú“ importu geneticky modifikovanej repky olejnej, ktorú distribuuje americká biotechnologická spoločnosť Monsanto. Za povolenie tejto plodiny pritom hlasovalo iba 6 z 25 členských štátov EÚ.

GM potraviny - je bezpečné ich jesť?

Publikácia | 13. apríla, 2004 o 0:00

Väčšina geneticky modifikovaných (GM) plodín je spracovaná na potraviny alebo ako krmivo pre zvieratá – ale je bezpečné ich jesť? Postup genetických modifikácií je nepresný a náhodný, čo môže mať nepredvídateľné a nezámerné dopady. Vložené gény...

Geneticky modifikované organizmy (5/2005)

Publikácia | 1. mája, 2005 o 0:00

Čo sú geneticky modifikované organizmy? GMO – časovaná bomba? Horšie než toxické znečistenie? Kontaminácia! Nasýtia GM potraviny svet? Sú GMO bezpečné? GMO na Slovensku a v Európskej únii.

Pestovanie GM plodín by ohrozilo poľnohospodárov

Tlačová správa | 16. mája, 2002 o 0:00

Greenpeace sa podarilo získať štúdiu Európskej komisie, ktorú EÚ zatajuje pred verejnosťou. Výsledky dokazujú, že keby sa geneticky manipulované (GM) plodiny pestovali vo veľkom v celej Európe, všetci farmári by čelili vysokému zvýšeniu výrobných...

Ekologická stopa: informačné texty

Publikácia | 22. apríla, 2009 o 0:00

Stiahnite si informačné texty, ktoré boli vystavené počas informačných podujatí "Ekologická stopa", vo formáte PDF.

1 - 8 z 8 výsledkov.