12 riadkov
 

Poľnohospodárstvo

Hub | 23. októbra, 2007 o 9:44

Greenpeace pracuje na kampani za poľnohospodárstvo, ktoré je dobré pre planétu a pre ľudí. Za zdravé jedlo pestované v súlade s ochranou životného prostredia. Pestovanie, ktoré pomôže zmierniť klimatické zmeny.

Prvý geneticky modifikovaný výrobok!

Tlačová správa | 25. augusta, 2004 o 0:00

Ide o olej značky CERESOL, ktorý vyrába česká spoločnosť SETUZA, Ústí nad Labem, a ktorý na Slovensku distribuuje spoločnosť SETUZA Bratislava s.r.o, Vajanského 22, Trnava.

GM plodiny nelegálne na slovenských poliach!

Tlačová správa | 1. októbra, 2004 o 0:00

Organizácia Greenpeace získala výsledky prvej terénnej kontroly geneticky modifikovaných plodín na Slovensku, ktorú v lete realizovala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Výsledky kontroly sú šokujúce! Na slovenských poliach boli...

Dvojité štandardy pri predaji GM olejov?

Tlačová správa | 9. februára, 2005 o 0:00

Aktivisti organizácie Greenpeace dnes upozornili na ďalšie nezrovnalosti pri predaji geneticky modifikovaných olejov v SR. Ako konštatovala koordinátorka genetickej kampane Greenpeace Mgr. Martina Badidová na tom, že aktivisti Greenpeace našli v...

Geneticky modifikované potraviny na Slovensku

Tlačová správa | 31. januára, 2007 o 0:00

Organizácia Greenpeace požiadala začiatkom januára 2007, na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR o sprístupnenie výsledkov kontrol označovania potravín s možným obsahom geneticky...

GM potraviny - je bezpečné ich jesť?

Publikácia | 13. apríla, 2004 o 0:00

Väčšina geneticky modifikovaných (GM) plodín je spracovaná na potraviny alebo ako krmivo pre zvieratá – ale je bezpečné ich jesť? Postup genetických modifikácií je nepresný a náhodný, čo môže mať nepredvídateľné a nezámerné dopady. Vložené gény...

Geneticky modifikované organizmy (5/2005)

Publikácia | 1. mája, 2005 o 0:00

Čo sú geneticky modifikované organizmy? GMO – časovaná bomba? Horšie než toxické znečistenie? Kontaminácia! Nasýtia GM potraviny svet? Sú GMO bezpečné? GMO na Slovensku a v Európskej únii.

Ekologická stopa: informačné texty

Publikácia | 22. apríla, 2009 o 0:00

Stiahnite si informačné texty, ktoré boli vystavené počas informačných podujatí "Ekologická stopa", vo formáte PDF.

Milión hlasov za Európu bez GMO

Stránka | 14. novembra, 2008 o 14:47

Vo štvrtok 9. decembra 2010 sme doručili prvú Európsku Občiansku Iniciatívu komisárovi Dallimu, ktorá žiada o moratórium pre geneticky modifikované plodiny a vytvorenie nezávislej, vedeckej a etickej inštitúcie na testovanie a reguláciu geneticky...

Zákazy GM plodín zostali platné!

Tlačová správa | 19. decembra, 2006 o 0:00

Hlasovanie európskej Rady ministrov životného prostredia o budúcnosti rakúskych zákazov geneticky modifikovanej kukurice prinieslo hneď niekoľko prekvapení. Prvým je skutočnosť, že proti návrhu Európskej komisie na zrušenie národných zákazov GM...

1 - 10 z 12 výsledkov.

výsledkov na stránku
10 | 20 | 50