34 riadkov
 

Klimatická zmena

Hub | 15. októbra, 2009 o 10:58

Klimatické zmeny sa stali vážnym problémom, ktorý má vplyv na každého z nás. Zmena klímy zapríčinená predovšetkým činnosťou človeka môže mať katastrofálne dôsledky pre život na našej planéte, pokiaľ nebudeme konať ihneď.

Greenpeace: SEPS sa snaží brzdiť rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.

Tlačová správa | 4. februára, 2009 o 10:03

Organizácia Greenpeace považuje návrh SEPSu na vydanie legislatívy, ktorá by upravovala výstavbu veterných a solárnych elektrární za typický znak brzdenia rozvoju obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku. Návrh okrem iného obsahuje aj...

Greenpeace: „Rozumne využiť silu vetra“

Tlačová správa | 14. apríla, 2008 o 11:37

Aký je názor organizácie Greenpeace na budovanie veterných elektrární? Organizácia Greenpeace vníma rozumný rozvoj veterných eletrární ako jednoznačne pozitívny krok. Vietor bol človekom využívaný od nepamäti. Táto forma získavania energie je...

Vo svete pokračuje „boom“ veternej energie

Tlačová správa | 4. októbra, 2006 o 0:00

Tento alternatívny spôsob výroby elektrickej energie dnes „vo veľkom“ využíva 50 krajín sveta. Podľa údajov Svetového výboru pre veternú energetiku predstavoval v minulom roku obchodný obrat na medzinárodnom trhu s veternými elektrárňami sumu...

Slovensko nevyužíva domáci potenciál obnoviteľných zdrojov energie

Tlačová správa | 11. januára, 2008 o 9:48

Organizácia Greenpeace súhlasí s kritikou Európskej komisie na adresu Slovenskej republiky za nedostatočný rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Environmentalisti v tejto súvislosti upozorňujú na skutočnosť, že Slovensko stagnuje, pretože...

ÁNO - zákonu na podporu obnoviteľných zdrojov energie

Tlačová správa | 29. novembra, 2006 o 10:33

Včera sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie mimovládnych organizácií k aktuálnej téme rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Cieľom stretnutia, ktoré zorganizovalo Centrum energetických alternatív bolo diskutovať o možnostiach i...

Greenpeace bude propagovať obnoviteľné zdroje energie

Tlačová správa | 2. júla, 2010 o 0:00

Prezentácie obnoviteľných zdrojov energie sa začínajú 5. júla v Bratislave a končia 13. júla v Košiciach. Aj tento rok sa aktivisti Greenpeace s prezentáciou zúčastnia na festivale Bažant Pohoda v Trenčíne. Greenpeace predstaví záujemcom na...

Výstava - klimatické zmeny

Publikácia | 1. júla, 2005 o 0:00

Výstavné panely v PDF.

Klimatické zmeny

Stránka | 12. júla, 2006 o 9:49

Európania podporujú obnoviteľné zdroje energie

Tlačová správa | 26. januára, 2007 o 0:00

Výskum Eurobarometer, pod názvom „Energy Technologies – knowledge, perception, measures“, tvorila skupina šestnástich otázok venovaná znalostiam a postojom občanov EÚ v oblasti energetiky. Prieskum sa uskutočnil v 25 krajinách únie na vzorke 24...

1 - 10 z 34 výsledkov.

výsledkov na stránku
10 | 20 | 50